(13) Terrændæk / Fundament

Tegningsnr. Detalje pdf dwg Rev.dato

Ytong

(13)10.010

Ytong Porebeton - Facademur ved fundament

pdf

dwg

11.08.18

(13)10.020

Ytong Porebeton - Niveaufri adgang

pdf

dwg

10.08.18

(13)10.030

Ytong Porebeton - Lejlighedsskel ved Yerrændæk

pdf

dwg

10.08.18

Silka

(13)20.010

Silka Kalksandsten - Facademur ved fundament

pdf

dwg

10.08.18

(13)20.021

Silka Kalksanssten - Lejlighedsskel ved Terrændæk

pdf

dwg

10.08.18

Energy+

(13)30.010

Ytong Energy+ - Stålsøjle i facaden

pdf

dwg

02.07.18

(13)30.020

Ytong Energy+ - Facademur ved fundament

pdf

dwg

10.08.18