(22) Indervægge

Tegningsnr. Detalje pdf dwg Rev.dato

Ytong

(22)10.010

Ytong Porebeton - Ikke bærende, stabiliserende væg

pdf

dwg

19.08.18

(22)10.020

Ytong Porebeton - Loft, fjederbeslag

pdf

dwg

19.08.18

(22)10.030

Ytong Porebeton - Mod eksisterende lejlighedsskel, massiv

pdf

dwg

19.08.18

(22)10.040

Ytong Porebeton - Bagmur i Silka

pdf

dwg

19.08.18

(22)10.050

Ytong Porebeton - Loft (lejlighedsskel)

pdf

dwg

22.08.18

(22)10.051

Ytong Porebeton - Loft (lejlighedsskel, alternativ)

pdf

dwg

22.08.18

(22)10.060

Ytong Porebeton - Bagmur i Silka eller Ytong, Multipor (lejlighedsskel)

pdf

dwg

16.08.18

(22)10.070

Ytong Porebeton - Bagmur i Silka eller Ytong (lejlighedsskel)

pdf

dwg

17.08.18

Silka

(22)20.030

Silka Kalksandsten - Bagmur i Silka eller Porebeton (lejlighedsskel)

pdf

dwg

17.08.18

(22)20.040

Silka Kalksandsten - Bagmur i Silka eller Ytong, Multipor (lejlighedsskel)

pdf

dwg

17.08.18

(22)20.050

Silka Kalksandsten - Skillevæg, loft

pdf

dwg

19.08.18

(22)20.060

 

Silka Kalksandsten - Lejlighedsskel, loft

pdf

dwg

19.08.18

(22)20.070

Silka Kalksandsten - Skillevæg mod facade

pdf

dwg

19.08.18

(22)20.080

Silka Kalksandsten - Skillevæg mod Ytong Energy+

pdf

dwg

19.08.18

Energy+

(22)30.010

Ytong Energy+ - Ytong porebeton (lejlighedsskel)

pdf

dwg

17.08.18

(22)30.020

Ytong Energy+ - Silka Kalksandsten (lejlighedsskel)

pdf

dwg

17.08.18