Ytong Energy+

- sætter nye standarder for energieeffektivt og bæredygtigt byggeri

energyplus hus

YTONG Energy+ er resultatet af et målrettet udviklingsarbejde: en superisolerende byggeblok i porebeton til bærende ydervægge med en U-værdi på 0,11 W/mK på 50 cm og med YTONG porebetons gode fugtregulerende og varmeabsorberende egenskaber. Samtidig har bæredygtighed i alle led fra råstofudvinding, produktion og brug til genanvendelse været i fokus. Produktet kan genanvendes 100% og giver derfor nye muligheder for bæredygtigt byggeri. YTONG Energy+ består af 3 lag – inderst et bærende lag Ytong porebeton densitet 340 kg/m3, i midten et højisolerende lag YTONG Multipor porebeton densitet 115 kg/m3 og yderst en klimaskærm af YTONG porebeton 340 kg/m3 til at give facaden den nødvendige robusthed. De 3 lag er sammenstøbt i én arbejdsgang. Denne produktionsmetode er unik for Ytong Energy+ og giver byggeblokken en række egenskaber, som adskiller den fra alle andre løsninger:

 • 100 % uorganisk materiale
 • Samme materiale gennem hele blokken
 • Ingen afdampning af skadelige stoffer
 • Ingen sundhedsrisiko, hverken ved bearbejdning eller brug
 • 100 % genanvendelig som råmateriale for nye porebetonprodukter
 • Enkel projektering
 • Sikker opførelse - en arbejdsgang
 • U-værdi 0,11 - behageligt indeklima
 • Økonomisk løsning

Massive ydervægge med U-værdi på kun 0,11 W/mK

YTONG Energy+ anvendes til massive, bærende ydervægge op til 2 etagers højde som bærende ydervægge eller alternativt som udfyldningsmateriale. Den enkle byggemetode, hvor bærende konstruktion og isolering er en integreret løsning, sikrer tæt byggeri.

YTONG Energy+ blokkene suppleres med Ytong Overligger og Ytong Grundpuds. Etagedæk og fladt tag kan med fordel udføres med Ytong Dækelementer, således at hele råhuset opføres i porebeton og uden brug af dampspærre. YTONG Energy+ overholder samme modulmål som alle andre YTONG SILKA produkter.

Efter opmuring pudses væggene på begge sider, alternativt kan facaden skalmures eller beklædes med f.eks. træ eller fibercementplader.

Energy+ løsningen har en række fordele udover den suveræne isoleringsevne og det sunde og behagelige indeklima:

 • Massive ydervægge i ét materiale er nemme at dimensionere både mht. stabilitet, varme, fugt og lyd.
 • Det er nemt og hurtigt at bygge med YTONG Energy+ blokke. Bærende mur og isolering udføres i én arbejdsgang, der skal ikke udføres tidkrævende dampspærre, og de store, lethåndterlige blokke, som er nemme at bearbejde med skærende og slibende håndværktøj, sikrer hurtigt byggeri. 
 • Det er sikkert at bygge med YTONG Energy+. Risikoen for fejl minimeres, når der ikke skal bygges i flere lag og forskellige materialer. 
 • Det er enkelt at udføre stærke og smukke overflader. Overfladebehandlingen af de målfaste blokke med glat overflade er nem og hurtig.
 • Alt spildmateriale – kan genanvendes som råmateriale for nye YTONG produkter.
 • YTONG porebetons gode varmeakkumulerende egenskaber forhindrer overophedning i rum med store vinduesflader.
 • YTONG porebetons evne til at optage og afgive fugt fra rumluften minimerer behovet for bortventilering af rumfugt.

YTONG Energy+ fås som blokke i 2 tykkelser: 40 cm med varmeledningsevne, lambda på 0,07 W/mK og 50 cm med lambda på 0,06 W/mK. Produktionen af YTONG Energy+ er miljøcertificeret iht. ISO 14025.