Silka Vægsystem

a

Silka Vægsystem er et fleksibelt modul blok system, der med sin høje densitet og trykstyrke er velegnet til byggeri, hvor der stilles store krav til styrke, stabilitet, lyddæmpning og brandsikring.
Silka Vægsystem kombinerer styrken og stabiliteten fra beton med fleksibiliteten fra blokmurværket.

Anvendelse
Silka Vægsystem anvendes primært til bærende vægge.

  • Råhusbyggeri
  • Lejlighedsskel
  • Renovering
  • Kælderløsninger
  • Brandvægge

Lyd
De lyddæmpende egenskaber er særdeles gode og hvor der stilles høje krav til lydisolering vælges Silka Vægsystem i densitet 1900 kg/m3, som er beregnet til lydvægge. Med en væg af 24 cm blokke med fuldspartling opnås en lyddæmpning på 55 dB R'w.

Brand
Silka Vægsystem består af uorganisk materiale, der er ikke brandbart, og klassificeret efter brandklasse A1.

Indeklima
Silka Vægsystem bidrager positivt til indeklimaet. Den tætte konstruktion er eftervist ved Blower Door Test og sikrer mod kuldebroer. Silka Vægsystem er uorganiske blokke, der er modstandsdygtige overfor råd og svamp, hvilket sikre en sund konstruktion. Især to egenskaber, evnen tilat ”ånde” og evnen til at optage og afgive varme, er med til at
sikre et sundt indeklima. For at spare energi skal bygninger i dag være meget tætte, og trods udluftning og mekanisk ventilation er risikoen for en høj luftfugtighed til stede.Luftfugtigheden stiger når vi lever i vores bolig, når vi laver mad, vasker, bader, ånder. Høj luftfugtighed fremmer svamp, mug og skimmel, der kan have negativ påvirkning af vores helbred. Silka Vægsystem optager og afgiver overskydende vanddamp og mindsker derved den relative luftfugtighed.

Varmeakkumulering
Indeklimaet påvirkes af varmetilførsel fra solen, og er afhængig af konstruktionens evne til at oplagre varme og langsomt at afgive varmetilførelsen for at undgå overophedning i dagtimerne. Silka Vægsystem har gode egenskaber med hensyn til varmeakkumulering og afkølingstider, hvilket sikrer mod overophedning. Den ensartede overfladetemperatur på Silka vægfladerne bidrager til en ensartet rumtemperatur. Det er således muligt at opretholde en god komfort i sommerperioden med Silka Vægsystem.

Modulmål på 12,5 cm
Silka Vægsystem består af blokke, der produceres ud fra modulmål på 12,5 cm, det vil sige at alle højder og bredder, der er opgående med 12,5 cm, vil kunne bygges i hele blokke, den tilskæringer. Blokkene findes i længder op til 100 cm og tykkelser fra 11,5 til 36,5 cm i trykstyrker op til 25 MPa. Silka standardsortiment kan således løse alle facade dimensioner. Silka Vægsystem anvendes til bærende og ikke bærende bagmur og skillevægge. Silka Vægsystem produceres som formfaste standardvarer med tolerancer på max 1,5 mm.

Bæredygtigt
Silka Vægsystem produceres med bæredygtighed for øje. Produktet fremstilles af kalk, sand og vand og produceres med 50% mindre forbrug af CO2 sammenlignet med beton.

Et afprøvet system
Silka Vægsystem er et afprøvet system, der allerede benyttes med stor succes i bl.a. Holland, Tyskland, England og Polen. Silka Vægsystem produceres i Tyskland, med en leveringstid på 4-6 arbejdsdage. Det er således muligt at undgå unødvendig ventetid på byggepladsen. Xellas filosofi er at skabe standardiserede produktionsprocesser til anvendelse i et fleksibelt byggeri til lavest mulige omkostninger. Xella er verdens største producent af vægsystemer i porebeton og kalksandsten og producerer mere end 10 mio m3 om året.