Silka Højdetilpasningssten

Silka Højdetilpasningssten

Silka Højdetilpasningssten bruges som niveleringssten nederst eller som afsluttende slutsten på toppen af væggen. Silka Højdetilpasningssten anvendes normalt til første skifte og sættes direkte i mørtlen for at sikre en ensartet sluthøjde på væggen. Placeringen af første skifte har stor betydning for de efterfølgende murskifter og kvaliteten af det færdige byggeri.

Fordele

silka kimmstein
  • Kombinerbar med alle Silka formater
  • Manuel opmuring
  • Enkel og hurtig montage
  • Kan justere ujævnheder i fundamentet
  • Anvendes til både skille- og ydervæg