Renovering, ombygning og tilbygning

Renovering og ombygning er et stadigt voksende opgaveområde, som stiller helt specielle krav til kvaliteten af byggematerialer.

Derfor er Ytong Multipor som diffusionsåben, kapillæraktiv indvendig isolering det første valg ved fredede bygnings facader, da det som regel ikke er muligt at sætte en udvendig isolering. De mineralske isoleringsplader kan med fordel også anvendes til udvendig isolering. Også her giver Ytong Multipor i kombination med Ytong eller Silka fremragende isoleringsværdier. Koordinerede systemkomponenter garanterer en hurtig og fejlfri udførelse, og er dermed en betydelig bidrager til energibesparelser i gamle bygninger.

Ved etagebyggeri kan tagetager isoleres med Ytong eller med lydabsorberende Silka, hvis de nederste etager er stærke nok til at bære det. Et Ytong massivtag, med ekstra  isolering med Ytong Multipor, giver et behageligt indeklima på øverste etage. Ved ombygning af rummene er Ytong den bedste løsning. På badeværelserne er det muligt at opsætte lette skillevægge. I vådrum kan der opsættes fliser direkte på væggne.

Den ideelle renovering

  • Ytong Multipor som indvendig isolering i historiske facader.
  • Ytong Multipor som efterfølgende udvendig isolering.
  • Ytong Multipor anbefales til isolering af kælderdæk i armeret beton.
  • Ytong massiv tag med ekstra isolering fra Ytong Multipor.
  • Indvendige vægge af Ytong eller Silka.
  • Badeværelsesindretninger med Ytong.