Cradle-to-cradle

Cradle-to-Cradle - Vugge til Vugge - er en serie principper, som blev udviklet af Michael Braungart og William McDonough, der i mange år med succes havde rådgivet virksomheder verden over om udvikling og strategi.

Vugge til Vugge går kort fortalt ud på at designe produkter og processer, så det affald, vi generer, i stedet for at belaste miljøet bliver til næringsstoffer for fremtidige generationer af produkter, råmaterialer og levende organismer. Enten kan tingene indgå som næring til nye biologiske processer, eller de kan vedvarende cirkulere i lukkede, industrielle kredsløb, hvor de vil indgå som "næringsstoffer" til nye produkter og processer. Stofferne kan således indgå i to mulige former - enten som biologiske næringsstoffer eller som tekiske næringsstoffer alt afhængig i hvilken sammenhæng, de indgår.

Der arbejdes ud fra grundlæggende principper: Affald betragtes som føde for den videre proces; vi skal bruge den indkommende solenergi og alle andre former for vedvarende energikilder: og vi skal værdsætte mangfoldighed. På den baggrund arbejdes der gennem fem trin frem mod det, som de to grundlæggere kalder den sande innovation, hvor et produkt eller en proces fuldt ud lever op til Vugge til Vugge principperne.

I praksis varetages rådgivning og samarbejde med virksomheder og organisationer gennem konsulentvirksomheden EPEA (Environmental Protection and Encouragement Agency), som er repræsenteret i flere lande, herunder København.

Når der arbejdes med konkrete produkter og deres indholdsstoffer som led i en Vugge til Vugge certificering af et produkt, samarbejder kontoret i København med afdelingen i Hamburg, der således også har varetaget den konkrete certificering af Xellas YTONG Energy+ byggesten.