Aktuelt

Renoveringsefterslæb skal nedbringes med cirkulære løsninger

Det er på høje tid at få sat skub i energiforbedringer og grønne tiltag, og alene i kommunerne har 7 ud af 10 bygninger stadig et energimærke i bunden af skalaen. Her kan cirkulære byggeløsninger imidlertid gøre det nemmere at sikre både energibesparelser og bedre indeklima med markant lavere CO2-aftryk i renoveringsprojekterne.

Regeringen og Folketinget har forhandlet flere hjælpepakker på plads, så byggeaktiviteten kan fortsætte, og den nødvendige opgradering af bygningsmassen trods corona-situationen ikke går i stå. Blandt andet er anlægsloftet suspenderet, så kommunerne kan fremrykke investeringer for 2,5 mia. kr. i 2020.

Og det er tiltrængt: En undersøgelse fra Dansk Byggeri viste allerede sidste år, at energimærket på omkring 16.100 kommunale skoler, daginstitutioner og kontorer lå i bund (D-G). Det svarer til 7 ud af 10 kommunale bygninger, der populært sagt fyrer for fuglene.

Ifølge samme undersøgelse er ca. tre ud af fem kommunalt ejede bygninger bygget før 1980, hvor der blev introduceret energikrav i bygningsreglementet. Dermed sættes der endnu en streg under behovet for renovering med fokus på energiforbedringer og grønne tiltag.

Slå mange fluer med ét smæk
Hos producenten Xella, der blandt andet står bag Multipor isoleringssystemet, bifalder man, at blikket med hjælpepakkerne på plads nu kan rettes mod det store renoveringsefterslæb i Danmark. På den måde kan man faktisk slå mange fluer med ét smæk, forklarer Head of Sustainability Johan Vestergaard:

- Det handler ikke bare om efterisolering, men også om forbedringer af indeklimaet og byggeriets generelle CO2-aftryk. Vi kommer længst og får mest bæredygtighed for pengene, når vi fra start anlægger et helhedsperspektiv, som ikke kun fokuserer på lavere varmeregninger, men også hvordan vi får opgraderet hele bygningen til at danne sunde og velfungerende rammer mange år frem. Det gør det også nemmere at sikre, at alle faktorer bliver indregnet fra starten, så man undgår at skulle lave om i projektet undervejs.

Renovering kan også være cirkulært
Xella har i mange år arbejdet efter en cirkulær model. Den betyder, at virksomheden designer sine byggesystemer og processer, så det affald, der genereres, i stedet for at belaste miljøet giver næring til fremtidige generationer af produkter og råmaterialer. Fx har Xella etableret egne takeback-ordninger for porebetonrester og -spild i Danmark og en række andre europæiske lande, ligesom virksomheden allerede i dag anvender helt op mod 40 procent genbrugsmateriale i produktionen. 

Flere af byggesystemerne er Cradle-to-Cradle-certificeret og desuden forsynet med Dansk Indeklima Mærkning, M1- og NaturePlus-certificering samt miljøvaredeklaration (EPD). Systemerne fremstilles i 100 procent uorganiske naturmaterialer og er også diffusionsåbne, så de af sig selv kan regulere fugten i et lokale. Det har stor indvirkning på indeklimakvaliteten i det færdige byggeri.

- Når vi snakker nybyggeri, er der et stigende fokus på at nedbringe CO2-aftryk, minimere spild og affald og sikre godt indeklima, blandt andet via certificeringer som DGNB. Men disse faktorer bør også være med i overvejelserne ved renoveringer. Kommunerne kan derfor med fordel prioritere at tænke cirkulære løsninger ind, når der skal renoveres skoler, institutioner og kontorer, så vi ikke misser en historisk chance for at skabe velfungerende, bæredygtige rammer for de kommende generationer, slutter Johan Vestergaard af.