Aktuelt

Daginstitution høster fuld gevinst af Silka

 

Høje lydkrav blev startskuddet til en vellykket projektering såvel som byggeproces, da Horsens kommune skulle have opført en ny daginstitution. Vi var med fra starten og fortsatte på sidelinjen frem til afleveringen af det færdige byggeri.

Der var starten høje krav til lydmiljøet inden døre, da Østerhåb II – også kaldet ’Satelitten’ – i Horsens skulle projekteres. Der er tale om en ny aldersintegreret daginstitution med ca. 210 vuggestue-, børnehave- og legestuepladser, som består af fire ’vinger’ samlet omkring et fællesrum.

- Gennem optimering af program og plandisponering er det lykkedes at skabe et både stringent og fleksibelt hus, der tilgodeser krav til både personale og børn, lyder beskrivelsen således fra totalentreprenøren Torntoft & Mortensen.

- Lydkravene gjorde det oplagt at få Silka bragt i spil allerede tidligt i projekteringen. Systemet sikrer nemlig ikke kun slanke vægge med stor styrke og stabilitet, men udmærker sig også ved sine lyddæmpende og varmeakkumulerende egenskaber, supplerer projektchef i Xella Danmark Stephan Jonassen. 

Læs mere om Silka Vægsystem

Mere nøjagtig økonomi og veltilrettelagt logistik
Dermed var starten gået på en fleksibel projekteringsproces, hvor der langt frem i projektet var mulighed for at lave tilpasninger, uden at det kostede forsinkelser. Samtidig er Silka med til at sikre en effektiv byggeproces, idet montørerne kan påbegynde montagen flere steder samtidig alt efter behovet.

- I sidste ende opnår man en mere nøjagtig økonomi og veltilrettelagt logistik, og det var også tilfældet her, forklarer Stephan Jonassen og uddyber:

- Vægsystemet monteres med små elektriske minikraner, der nemt og hurtigt håndterer de store blokke. Derudover står vi for at projektere mængder og tilpasse disse ud fra et bredt sortiment, der sikrer minimal tilpasning på selve pladsen. Det sparer ikke kun tid, men er også med til at sikre en høj kvalitet.

Læs mere om fordelene ved at bygge med systemløsninger

Med FN’s verdensmål som grøn rettesnor
Det var imidlertid ikke kun lyden, der blev lagt vægt på i projektet. Også bæredygtighed har spillet en vigtig rolle, og Pluskontoret Arkitekter har i den forbindelse arbejdet med flere af FN’s verdensmål. I særligt bearbejdet form har man anvendt delmålene: 3 Sundhed og Trivsel + 12 Ansvarligt forbrug og produktion + 13 Klimaindsats. Tegnestuen forklarer:

- Det samlede projekt hviler dermed på en klar, bæredygtig strategi, der indeholder følgende 5 hovedpunkter: Øget fokus på materialevalg, Særlige tiltag for det pædagogiske arbejde – med sigte på FN’s klimamål, God udnyttelse af passivsolenergi og optimale dagslysforhold i grupperum og fællesfaciliteter, Stringent føringssystem og behovsstyret ventilationsanlæg, Valg af materialer og byggesystem i forhold til bæredygtige principper, drift og vedligehold, langtidsholdbarhed, fleksibilitet og genanvendelighed.

I den forbindelse har Silka været et sikkert materialevalg, idet systemet er helt fri for cement og udelukkende fremstilles af vand, sand og kalk. Stephan Jonasson runder af:

- Hos Xella Danmark har vi stort fokus på netop bæredygtighed. Og i lyset af FN’s verdensmål om at gøre byer og lokalsamfund sikre, robuste og bæredygtige, er vores materialer aktivt medvirkende, når målsætningen skal opfyldes. 

Læs mere om bæredygtighed og cirkulær økonomi

Ud over totalentreprenør Torntoft & Mortensen A/S og Pluskontoret Arkitekter A/S har Oluf Jørgensen A/S været involveret som ingeniør på projektet, der er opført for Horsens kommune.