Aktuelt

CO2-reduktioner rimer på cirkulære processer

Der er et markant potentiale for reduktion af CO2 via øget implementering af cirkulære processer, vurderer The Ellen MacArthur Foundation. Derfor har de cirkulære principper for længst holdt deres indtog hos os: Allerede nu genanvender Xella op mod 20 procent nedknust porebeton i produktionen, og det forventer vi at fordoble inden for få år.  

Ifølge den nyeste rapport fra tænketanken The Ellen MacArthur Foundation er der potentielt store CO2-reduktioner i udsigt, hvis samfundets produktion indrettes efter cirkulære økonomiske principper. Kigger man bare på de fire store materialegrupper cement, stål, plastik og aluminium kan implementering af cirkulære processer levere op mod 40 procent CO2-reduktion frem mod 2050.

Læs hele rapporten her

Genanvendelsessystemer mindsker CO2-aftrykket
Konklusionen kommer ikke bag på os, og hos Xella har vi for længst taget de cirkulære principper til os som en effektiv vej til at reducere CO2-aftrykket. Vores Head of sustainability Johan Vestergaard uddyber om tilgangen, der blandt andet omfatter Cradle-to-Cradle-certificering: 

- Kort fortalt går det ud på at designe produkter og processer, så det affald, vi genererer, i stedet for at belaste miljøet bliver til næringsstoffer for fremtidige generationer af produkter. På den måde kan de fortsætte med at cirkulere i et lukket industrielt kredsløb, hvor de kontinuerligt indgår som ’næringsstoffer’ til nye produkter og processer.

- Vi har blandt andet etableret genanvendelsessystemer i flere lande, der sikrer, at affald og rester fra byggepladserne kommer retur til vores fabrikker til fremstilling af nye materialer. Det er både med til at mindske brugen af nye ressourcer som fx sand og reducerer samtidig behovet for bortskaffelse af affald, hvilket igen er med til at reducere energiforbrug og CO2-aftryk.

Læs mere om vores innovative takeback-ordning, der er nomineret til Byggeriets Miljøpris 2020

Op mod 40 procent genanvendt materiale i nye løsninger
Vi er nu så langt, at vi i gennemsnit genanvender op mod 20 procent nedknust porebeton i fremstillingen af byggesystemet Silka. Vores belgiske fabrik er allerede helt oppe på 40 procent, og det, forventer vi, bliver den gennemsnitlige genanvendelsesprocent i Silka-systemet inden for få år.

Når det gælder vores byggesystemer Ytong, Hebel og Multipor, er der gennemsnitligt 10 procent genanvendt materiale i de nye løsninger. Men også her sker der en løbende udvikling, og enkelte af vores løsninger fremstilles nu med hele 40 procent genanvendt porebeton. Samtlige af vores byggesystemer er også allerede udstyret med EPD’er (miljøvaredeklarationer).

- Vi har et klart mål om at genanvende så meget materiale som muligt, uden at det går ud over systemernes kvalitet og effektivitet. Den cirkulære økonomi omfatter imidlertid mere end bare byggeløsningerne, og vi har lige nu tretten forskellige projekter i gang rundt om i verden for at blive endnu bedre til at lukke kredsløbet og spare CO2 i alle led af værdikæden, understreger Johan Vestergaard.

Læs mere cirkulær økonomi i Xella