Aktuelt

COVID-19: Tiltag ved levering på byggepladsen

 

For at mindske smitterisiko i forbindelse med levering af materialer på din byggeplads har Dansk Byggeri og Danske Byggecentre lavet en kort vejledning. Så kan du trygt og sikkert fortsætte med at holde hjulene i gang.    

Først og fremmest er det vigtigt at sikre en god håndhygiejne. Det vil sige hyppig håndvask eller brug af håndsprit samt handsker, der er tilpasset de forskellige arbejdsoperationer. Udstyr til god håndhygiejne bør findes i køretøjerne. Gør hyppigere rent i de områder, hvor chaufførerne opholder sig eller arbejder. Vær særlig opmærksom på hygiejneforanstaltninger i bilen, i eventuelle frokoststuer og værksted.

Arbejdszoner – husk at holde afstand

Ved tæt samarbejde med en anden operatør på byggepladsen som fx kranfører og chauffør bør man ikke komme for tæt på hinanden og holde en afstand på mindst 2 meter. Dette kan ændres som et resultat af myndighedernes anbefalinger. Kommunikation bør ske over telefon og gennem anden digital kommunikation.

Handelsdokumenter – sådan bør de håndteres

Følgesedler og anden dokumentation som følger produkterne bør udveksles digitalt. Kvittering for modtagekontrol og kvittering på følgesedler kan efter aftale med entreprenøren gennemføres af chaufføren.

Chaufføren underskriver selv følgesedlerne på byggepladsen og overfører dem digitalt til byggecenteret og kunden. Hvis ikke andet er muligt, kan der tages et billede af en underskrevet følgeseddel med en mobiltelefon. Alternativt kan følgesedler og anden dokumentation påsættes leverancen i plastlomme, og ikke afleveres fra person til person.

Entreprenøren bør i alle tilfælde have mulighed for at vende tilbage på den digitale overførsel, alternativt den monterede følgeseddel i plastlomme, hvis der er forhold, entreprenøren ikke er enig i.

Tiltag på selve byggepladsen

Medarbejderen bør overholde de tiltag, der er truffet mod spredning af coronavirus på den enkelte byggeplads. Medarbejderen bør holde sig mindst 2 meter væk fra andre personer. Dette kan ændre sig som følge af myndighedernes anbefalinger. Arbejdere på byggepladsen bliver bedt om ikke at røre ved eller betjene noget udstyr på bilen. Nogle gange vil det være umuligt at efterleve, hvorfor der bør vaskes og rengøres efter afslutning. Alle bør bære handsker.

Læs mere hos Dansk Byggeri