Aktuelt

Billigere og bedre byggeri kræver integrerede systemer

Byggeriet rummer et stort potentiale for bedre ressourceudnyttelse via forenklede processer baseret på integrerede byggesystemer. Det er der mindst fire gode grunde til.

Byggebranchen har lang erfaring med effektivt kvalitetsbyggeri, men der er et godt stykke vej endnu, før vi får indfriet det fulde potentiale. Det skyldes flere faktorer, men en af de væsentlige er, at der stadig er alt for få projekter, som udnytter fordelene ved en konsekvent system-orienteret tilgang.

Med det mener vi en tilgang, som allerede fra projekteringens tidligste begyndelse tager afsæt i fleksible byggesystemer, hvor man med de samme enkle grundelementer kan opføre alt fra små enfamilieshuse til industribygninger i helt stor skala.

Hos Ytong fremstiller og leverer vi den type fuldt integrerede byggesystemer baseret på de 100 pct. uorganiske ingredienser kalk, sand og vand. Vi bidrager årligt til mere end 300.000 projekter verden over og kan se, at den system-orienterede tilgang især på fire punkter er langt mere ressourceeffektiv end traditionelle måder at bygge på.

Minimalt behov for ekstern rådgivning
Som systemleverandør udvikler og fremstiller vi ikke kun løsningerne, men foretager også selve projekteringen in-house i mange af de projekter, som vi leverer til. Det gør processen enklere og minimerer bygherres behov for ekstern rådgivning, hvilket igen er med til at mindske udgifterne i projektet.

Fuld kvalitetskontrol i alle faser
Enkelheden i vores systemer, der alle sammensættes af nogle få grundlæggende elementer bestående af 100 pct. naturlige ingredienser, gør det lettere at sikre fuld kvalitetskontrol fra start til slut. Vi kvalitetssikrer under produktionen efter markedets førende standarder, og på byggepladsen betyder systemernes simple tekniske konstruktion, at risikoen for fejl og forsinkelser bliver meget lille.

Ultrakort leveringstid
Produktion af elementer er en enkel proces, og det er en af forklaringerne på, at vi i Ytong har en af markedets korteste leveringstider. Kort leveringstid betyder for arkitekten, at der kan projekteres helt frem til byggestart, ligesom kort leveringstid giver stor fleksibilitet og planlægningsfrihed til at foretage ændringer løbende uden større omkostninger.

For de udførende betyder kort leveringstid, at man undgår at skulle skabe lagerplads til materialer, men kan få leveret i takt med byggeriets fremdrift. Men den korte leveringstid betyder også, at der bliver bedre mulighed for, at entreprenøren kan sige ja til nye ordrer med kortere varsel end ellers.  

Stærkt forenklet byggeproces
Det er alt andet lige langt lettere at opføre et byggeri med udgangspunkt i et enkelt system frem for at skulle sammenbygge en masse forskellige dele fra forskellige leverandører. Den enkle montage betyder bl.a., at man som udførende får frigivet arbejdskraft, som igen kan benyttes i andre dele af projektet, så der spares tid på det samlede forløb, eksempelvis fordi flere processer udføres parallelt.

Byggeprocessen forkortes yderligere, når leverandøren i samarbejde med de udførende kan sikre levering direkte til arbejdsstedet samt pakning af elementerne i den rækkefølge, som de skal bruges på stedet.  

Rent opsummerende er vi ikke et sekund i tvivl om, at der er masser af effektiviseringspotentiale at hente ved, at flere i byggeriet begynder at arbejde efter en mere systemorienteret tilgang. Og det understøtter ikke kun økonomien i projektet på kort og langt sigt – det gavner i høj grad også miljø og bæredygtighed, at byggeriets ressourcer anvendes så effektivt som muligt i så mange projekter som muligt.