Aktuelt

Efterisolering som skabt til det nordiske klima

Særligt i byerne trænger den ældre bygningsmasse til et energiløft i de kommende år, og det kræver effektive metoder til indvendig efterisolering. Med Ytong Multipor opnår bygherre og rådgiver de ønskede besparelser på energien uden at kompromittere bygningens arkitektur. Samtidig bidrager den diffusionsåbne Multipor med sine fugtregulerende egenskaber til et sundt og behageligt indeklima uden kondensproblemer.

Xella Skandinavien | Interview med Thom Erik Pape, daglig leder Xella Norge AS

Mange ældre bygninger i Oslo og andre større nordiske byer står i de kommende år over for at skulle renoveres med særligt fokus på energioptimering. Det betyder i de fleste tilfælde, at de skal efterisoleres. Daglig leder Thom-Erik Pape fra Ytong fortæller:

- Vi har meget ældre byggeri, der trænger til et energiløft og dermed efterisolering. Imidlertid vil det i rigtigt mange tilfælde være enten decideret ulovligt eller meget kompliceret at foretage udvendig efterisolering, da der er krav om bevaring af facadens oprindelige udtryk.

- Efterisoleringen skal i stedet ske indvendigt, så man undgår at kompromittere arkitekturen, og det kræver effektive indvendige isoleringsmetoder. Man skal som bygherrerådgiver på den ene side kunne levere de krævede energibesparelser, men samtidig skal der tages hensyn til fugtforholdene i bygningen. Det kan være et kompliceret regnestykke at få til at gå op, hvis man bruger traditionel isolering, understreger han.

Monteres uden dampspærre
En af de mest optimale løsninger til netop indvendig efterisolering af ældre bygninger er den mineralske isoleringsplade Ytong Multipor. Den består af de 100 pct. uorganiske naturmaterialer kalk, sand og vand, og pladerne monteres direkte på den indvendige vægs rensede murværk uden behov for forudgående montering af dampspærre.

Hermed adskiller Multipor sig fra bl.a. traditionelle isoleringsløsninger med sten- eller glasuld, der netop kræver montering af en helt tæt dampspærre for at mindske risikoen for fugtproblemer i det færdige byggeri. Det forenkler således både projektering og udførelse betragteligt, at fugtrisikoen med Multipor kan elimineres uden at skulle påregne dampspærre-montage.

Diffusionsåben isoleringsløsning
De trykfaste Multipor-plader har derudover en lambda-værdi på blot 0,045 W/mK og yder dermed god varmeisolering sammenlignet med andre isoleringsløsninger. Thom-Erik Pape supplerer:

- Multipor anvendes i stor stil ved opførelsen af nye familieboliger og småhuse, og den egner sig desuden fremragende til efterisolering af ældre etagebyggeri. Det skyldes ikke kun pladernes energimæssige egenskaber, men i høj grad også at materialet er diffusionsåbent. Det betyder, at pladerne er fugtregulerende, så man i det færdige byggeri får et behageligt og sundt indeklima.

- På den måde er pladerne som skabt til det fugtige og kolde nordiske klima, hvor vi ofte oplever store temperaturforskelle mellem de udvendige og indvendige dele af bygningerne. Det gør bl.a. kondens på vinduer og vægge til udbredte udfordringer, ikke mindst nu hvor det er vinter. Men den diffusionsåbne Multipor har gennem 10 år bevist, at den meget effektivt kan håndtere det, runder Thom-Erik Pape af.