Aktuelt

Få succes med BIM-projekteringen

Nu kan du frit benytte BIM-objekter, når du projekterer i 3D med Ytong Plader og Ytong Multipor isoleringssystem. Gennem præcis og fyldestgørende produktdata letter objekterne din informationsstyring og sikrer dig et enkelt og vellykket digitalt projekteringsforløb fra start til slut.

For byggeriets professionelle har BIM (Building Information Modeling) banet vejen for nye arbejdsmetoder, hvor digital informationsstyring kvalitetssikrer, smidiggør og rentabilitetsforbedrer byggesagen gennem hele dens forløb. Ikke mindst på tegnestuerne har BIM gjort sit indtog som et redskab til optimerede designprocesser med øget kontrol og transparens samt bedre koordinerings- og kommunikationsflow.

Dit redskab til enkel 3D-projektering
Som markedsledende leverandør af vægsystemer og isoleringsløsninger vil Ytong gerne bidrage til det bedst mulige digitale projekteringsforløb for alle byggeriets parter, i dag såvel som i morgen. Derfor stiller vi nu gratis BIM-objekter til rådighed for projektering i 3D. En service, der skal sikre professionelle på tværs af faggrupper og landegrænser de bedste forudsætninger for at opbygge, videreudvikle og samarbejde omkring projekter, hvor Ytong indgår.

Med objekterne, som er tilgængelige til ArchiCAD og Revit, har du alle produktdata samlet lige ved hånden uden at skulle søge efter dem på din PC eller i div. brochurer og trykmaterialer. Objekterne kan nemt og hurtigt downloades direkte her fra hjemmesiden og inddrages fra start til slut i den digitale planlægningsproces.

Optimal informationsstyring letter byggesagen
De intelligente objekter leverer al relevant data til digital projektering med Ytong Plader. Du kan dermed hente informationer om alt fra lydegenskaber og trykstyrke til eksakte produktdimensioner ved projektering af bærende og ikke bærende yder- og indervægge. Derved har du mulighed for at designe modeller over komplette Ytong-vægge samt dertilhørende løsninger såsom overliggere. Gennem præselektering af materialer, programmerede arbejdsgange og kvantitetsberegninger leverer programmet således et solidt beslutningsgrundlag for byggesagen.

Til projekter, som omhandler isolering af ind- og udvendige vægge samt lofter, kan det komplette Ytong Multipor isoleringssystem ligeledes importeres som objekt i standarddimensioner og med al ønskelig data om bl.a. brand- og isoleringsegenskaber, lambdaværdi mv. Som et dynamisk værktøj giver det dig mulighed for at bringe produktinformationerne i spil og f.eks. integrere isoleringssystemer samt simulere isoleringseffekter i et givent projekt.

Alt i alt er vejen banet for et nemt og hurtigt overblik over specifikationer såsom tykkelse, antal m2 mv. Du kan ligeledes udforme en oversigt over materialeforbrug og arbejdsmængde, hvilket giver dig et mere præcist planlægningsgrundlag.

Udover at stille gratis BIM-objekter til rådighed sørger vi også for at hjælpe dig sikkert igennem den digitale byggeproces. Vores tekniske specialister og projektsælgere står derfor klar med supplerende viden og support om både Ytong Plader og Ytong Multipor isolering.

Projekterer du i 3D? Kom godt fra start og download vores gratis BIM-objekter:

BIM-objekter Multipor

BIM-objekter Ytong