Aktuelt

Silka lægger blokke til ny grøn Lidl-butik

Lidl Danmark, der med sin LEED Platinum-certificerede butik indviede ”Europas grønneste dagligvarebutik” i 2015, slår snart dørene op til endnu en energirigtig bygning i Nexø. Her bidrager det indeklimamærkede Silka Vægsystem til at indfri ambitionen om at leve op til BK2020, og modsat mange aktuelle betonbyggerier blev processen ikke sinket af lange leveringstider.

Med sin LEED Platinum-certificerede butik slog Lidl Danmark i 2015 dørene op til ”Europas grønneste dagligvarebutik” i Valby. Og snart kan borgerne i den bornholmske by Nexø se frem til at indtage endnu en miljørigtig dagligvarebutik, når Lidl Danmarks nye retail-byggeri står færdigopført til efteråret efter en effektiv byggeproces. Fra inderst til yderst kommer bygningens 1700 m2 til at danne bæredygtige rammer for de fremtidige kunder og butiksansatte, der både kan oplade deres elbiler og tilbringe pausen på det grønne tag.

Silka understøtter BK2020-ambitioner
- Miljøhensyn og energieffektivitet har været væsentlige parametre i valget af materialer, hvilket afspejler sig i alt lige fra tagets strømproducerende solceller til facadens energieffektive vinduer, fortæller Kristian Pedersen, der er projektudviklingschef hos Lidl Danmark. Han fortsætter:

- F.eks. anvendes der varmegenvinding af overskudsvarmen fra kølemontrerne til opvarmning af butikken. Det grønne tag opfanger luftens støv,
CO2 og andre forurenende partikler, og via regnvandsopsamling forsynes bygningen med vand samtidig med, at det lokale kloaksystem aflastes. Derudover stiller vi både cykelparkering til ladcykler samt ladestationer til el-biler til rådighed. Også Silka Vægsystemet bidrager til at indfri vores ambition om at efterleve BK2020, fortæller han om de bærende yder- og skillevægge, som blev opført med indeklimamærkede Silka Blokke. Sammenlignet med beton har blokkene gode isolerende egenskaber og bidrager dermed positivt til bygningens energieffektivitet.

Hurtig levering gav effektiv proces
Allan Frederiksen er direktør i AC Tømrer og Montage, der har opført bygningens bærende bagmur og skillevægge. Ifølge ham nødvendiggjorde fravalget af søjler samt butikkens tunge tagkonstruktion, at vægsystemet havde en høj belastningsevne. Ligeledes stillede behovet for montering af tunge ophængninger krav til væggenes robusthed. Han forklarer:

- Silka Blokkenes høje styrke og bæreevne gør dem velegnede til at modstå belastninger såsom varehylder med høj vægt, som er en del af driften af en detailbygning. Og fordi Silka Vægsystemet består af blokke i forskellige modulstørrelser, banes vejen for fleksibilitet i såvel projektering som udførelse, siger han og fortsætter:

- Desuden effektiviserede det processen betydeligt, at blokkene indkøbes som en lagervare. Modsat mange aktuelle betonbyggerier blev processen derfor ikke sinket af langvarige leveringstider, ligesom det har været muligt at projektere helt frem til byggestart. Det har medført stor fleksibilitet og planlægningsfrihed, at der løbende kunne foretages ændringer og om-projekteres uden de store omkostninger. Vi havde mulighed for at montere flere steder samtidigt efter behov, og materialerne hobede sig ikke op på byggepladsen, fordi det hele tiden var muligt at bestille nye varer.


Lokal designinspiration
Lidls nye dagligvarebutik er centralt beliggende i det historiske Nexø og opført med respekt for lokalområdets arkitektur. Bygningen, der er tegnet af den bornholmske tegnestue Blå Streg, omfavner derfor på en og samme tid en klassisk og moderne byggestil, fortæller Kristian Pedersen:

- Butikken ligner ikke en traditionel Lidl-butik, idet vi via en række detaljer har givet designet et lokalt islæt. F.eks. er facadens mursten blevet udsmykket med forskellige mønstre, hvilket gengiver det udtryk, som præger det gamle kvarters detaljerede murværk. Hele processen var præget af dialog med de lokale borgere, som på den måde havde mulighed for at sætte deres aftryk på projektet, afslutter han.

Projektet i billeder