Aktuelt

Isolering med gods i: Multipor fremtidssikrer historisk bindingsværk

En gennemgribende renovering og restaurering har rustet den gamle staldgård ved Holstenshuus Gods til at tolerere tidens tand de næste mange år. Med det slanke Ytong Multipor isoleringssystem er bygningen blevet efterisoleret med hensyntagen til det bevaringsværdige bindingsværks arkitektoniske udtryk. Samtidig sikrer den diffusionsåbne løsning et sundt indeklima uden risiko for fugt og skimmel

Tidens tand bider hårdt, og to århundreder sætter unægteligt sine spor på enhver bygning.  Holstenshuus, som er beliggende nordøst for Faaborg på Fyn, har i godt 300 år tilhørt den samme familie, der i dag driver godset som en virksomhed. Godset omfatter i alt ca. 850 ha og tæller ud over den fredede hovedbygning og tilhørende park en række beboelseshuse og erhvervsbygninger til udlejning. Godsets alder fornægter sig dog ikke, og ikke mindst bindingsværkets tilstand havde efterhånden gjort den såkaldte staldgård uanvendelig.

Slank og pudset isolering bevarer udtrykket
Komplekset, som er et trelænget anlæg beliggende ved hovedbygningen, blev opført i 1860’erne for at huse bl.a. stalde, tjenesteboliger og materialerum. Den ca. 1000 m2 store bygning har en såkaldt bevaringsværdi klasse 1, og pga. dens forfatning stod valget mellem nedrivning eller en gennemgribende renovering samt restaurering med dertilhørende udskiftning af tag og facader. Valget faldt på de løsninger, der så vidt muligt kunne bevare bygningens oprindelige arkitektur, forklarer godsets ejer Ditlev Berner:

- Ønsket om at være tro mod det oprindelige udtryk har medført, at det fortsat er bindingsværk magen til det gamle og med samme sætninger, der holder sammen på huset. De gamle mursten er blevet genbrugt både ind- og udvendigt, ligesom der er anvendt gammelt rudeglas til vinduerne. Derudover er hele bygningens indmad blevet fjernet, og der er støbt nye gulve samt lavet nye skillevægge i bindingsværk og lofter. 

- Også den indvendige isolering skulle harmonere med de oprindelige materialer. Bindingsværkshuse har slanke ydervægge, og derfor er det vigtigt at undgå for tykke vægge i forbindelse med renovering, hvis den oprindelige arkitektur skal bevares. Med de 8 cm tykke Ytong Multipor isoleringsplader har vi opnået den smallest mulige løsning i forhold til den ønskede isoleringsværdi. Også de karakteristiske pudsvægge, som kendetegner gamle huse, kunne nemt gengives takket være Multiporens pudsede overflade, fortæller Ditlev Berner om systemet, der afslutningsvis blev pudset med en kalkpuds.

Diffusionsåbenhed modvirker fugt   
MAA Thomas Hillerup fra tegnestuen VAAG har ageret sparingspartner i forbindelse med renoveringen af Holstenshuus’ staldgård. Som restaureringsarkitekt ser han ofte eksempler på fejlisoleret bindingsværk, der har resulteret i dårligt indeklima såvel som skimmel og råd i murværket. Han forklarer:


- Når ydervægge i bindingsværk skal energirenoveres, anvendes der alt for ofte dampspærresystemer. Dette er dog ikke velegnet til gammelt byggeri, idet dampspærreløsninger i den forbindelse er vanskelige at gøre tætte. Resultatet er ofte ”overisolerede” huse med fugtige konstruktioner og medfølgende risiko for råd, skimmel og frostsprængninger, fordi murstenene bliver kolde og fugtige.

Ifølge Thomas Hillerup er det således afgørende, at en bindingsværksbygning er i stand til at komme af med fugten – en egenskab, som det diffusionsåbne Ytong Multipor isoleringssystem med Lermørtel er med til at sikre. Ligeledes er der mellem isoleringspladerne og den indvendige side af bindingsværket blevet lerklinet med Ytong Lermørtel, hvilket bidrager til at lede fugten væk fra træværket og opretholde balancen i den gamle bygnings følsomme facader.

- Kimen til et godt indeklima samt tørre og skimmelfri bindingsværksfacader er diffusionsåbenhed. Frem for at udføre en damptæt løsning har vi med Multipor isoleringssystemet skabt fri fugttransmission og dermed modvirket fugtophobning i ydervæggene. På den måde er staldgården ved Holstenshuus rustet til at tolerere tidens tand i mange år fremover, afslutter han.