Aktuelt

Ytong vinder Sustainable Build Innovation Challenge 2016

Hos Ytong er vi stolte over at have vundet Sustainable Build Innovation Challenge 2016 sammen med 9 andre bæredygtige innovationer. Den ærefulde udvælgelse, som er varetaget af et ekspertpanel, skyldes vores ressourceoptimerende affaldsordning, hvor restmaterialer genanvendes til produktion af en ny bæredygtig genbrugs-byggeblok.

Ytong har længe redet på en grøn succesbølge. Det er derfor med stolthed, at vi nu kan indtage pladsen blandt de 10 bæredygtige innovationer, der har vundet Sustainable Builds Innovationsudfordring 2016.  De 10 bedste innovationer er udvalgt af et ekspertpanel, der består af projektets partnere og har en bred repræsentation fra byggebranchens producenter, leverandører, bygherrer, virksomheder og organisationer. Udvælgelsen giver adgang til at præsentere de respektive innovationer på Sustainable Build Accelerator Forum i København d. 8. juni, hvor et vækstpanel samt en større følgegruppe vil vejlede om, hvordan innovationerne kan accelereres og skaleres yderligere.

Sustainable Build, som står bag Innovationsudfordringen 2016, blev iværksat af hhv. Industriens Fond, Dansk Arkitektur Center samt Leaderlab i 2015. Sustainable Build er en fælles innovations- og formidlingsplatform, der samler byggeriets leverandører, virksomheder og organisationer i et partnerskab. Formålet er at udvikle nye bæredygtige produkter, som kan præge fremtidens byggebranche og styrke Danmarks konkurrenceevne på det globale marked for grønt byggeri.

Tager stolt udfordringen op
- Vi er stolte over at være blandt byggeriets mest innovative bæredygtige frontløbere samt at bidrage til at sætte innovationsdagsordenen i branchen. Vi støtter helhjertet op om initiativet og håber, at vi med vores engagement kan styrke branchens bæredygtige agenda og bane vejen for et øget miljømæssigt hensyn, fortæller Ytongs salgsdirektør Morten Bak.

- Vores deltagelse i innovationsudfordringen handler om at vise, at det kan lade sig gøre at forvandle de bæredygtige visioner til konkret praksis. Alt for mange materialer går til spilde i nutidens bygninger, og derfor er det afgørende, at vi bliver bedre til at udnytte alle de værdifulde ressourcer i stedet for blot at fragte dem til lossepladsen hver eneste dag, fortsætter han.

Genbrugs-byggeblok giver hæder
Den ærefulde udvælgelse i Sustainable Builds Innovationsudfordring 2016 skyldes vores nytænkende affaldsordning, hvor restmaterialer genanvendes til produktion af en ny bæredygtig byggeblok. Det uorganiske affald fra Silka- og Ytong Energy+ byggeblokke, hvoraf sidstnævnte er Cradle-to-Cradle certificeret, indsamles i store big bags på landets byggepladser. Spildmaterialerne, som består af naturprodukterne kalk, sand og vand, transporteres dernæst til Xella-koncernens fabrik syd for den dansk-tyske grænse, hvor de sammen med restkomponenter fra fabriksproduktion anvendes til fremstilling af blokken.

- Genbrugs-byggeblokken er en langsigtet løsning på en praktisk problematik. Den danske byggebranche rummer enorme uudnyttede ressourcer, der dagligt går til spilde og fragtes fra byggepladsen som affald. Vores genanvendelsesordning tilfører ikke blot materialerne merværdi ved at lade dem genopstå som et nyt byggekomponent. Vi undgår også unødigt spild og minimerer problemer med bortskaffelsen af byggeaffaldet. Restmaterialerne, som indgår i blokken, sikrer desuden et relativt lavt energiforbrug i forbindelse med genanvendelsen sammenlignet med andre materialer. Derudover er de 100 pct. uorganiske og mineralske samt fri for skadestoffer og skumplast, afslutter Morten Bak