Aktuelt

Indvendig efterisolering forvandler fredet arkitektur til moderne arbejdsplads

Renovering af bevaringsværdige og fredede bygninger sætter begrænsninger for entreprenøren bl.a. med høje krav til anvendte materialer. Indvendig efterisolering med Ytong Multipor gør det muligt at bevare et af Københavns fredede vartegn, Politigården.

Bevaringsværdige og fredede bygninger stiller store krav til materialevalget i renoveringsprocessen. Dette gør sig også gældende for renoveringen af et af Københavns fredede vartegn, Politigården. Bjarne Andersen er projektchef hos ELINDCO byggefirma A/S, som er hovedentreprenør på den omfattende renovering af Københavns Politigård. Han forklarer:

- Politigården, som blev opført fra 1918 til 1924, bruges stadig den dag i dag som hovedkontor for Københavns Politi. Til trods for bygningens ellers solide bygningsværk er der opstået behov for en byggeteknisk opdatering og en energirenovering, så Politigården fortsat kan fremstå som en moderne arbejdsplads. Bygningens fredning sætter dog sine begrænsninger, og det bliver således vores opgave at bevare og genskabe bygningens originale arkitektur og konstruktion. Derfor er vi særligt opmærksomme på de materialer, der anvendes igennem hele renoveringen.

Indvendig efterisolering blev en del af løsningen
For at kunne bevare Politigårdens originale arkitektur og konstruktion blev en indvendig efterisolering en del af løsningen. Til efterisoleringen af ca. 600 vinduesbrystninger leverede Ytong-producenten Xella, der er verdens største leverandør af byggematerialer i porebeton og kalksandsten, Ytong Multipor isoleringsplader. Efterisoleringen består i, at den gamle vægbeklædning renses af, hvorefter Ytong Multipor isoleringsplader klæbes på med letmørtel på den diffusionsåbne bagvæg. Herefter letpudses der med Ytong letmørtel, som afsluttes med en diffusionsåben malerbehandling. 
Ifølge Bo Toftager, projektkonsulent hos Xella Danmark, er anvendelsen af Multipor isoleringssystem på en fredet bygning som Politigården en stor anerkendelse af produktet, men vidner også om Ytong Multipors kvalitet.

- Den ideelle efterisolering skal ikke bare minimere risikoen for svamp og råd. Den skal også sikre vilkårene for både miljøet og husets beboere. Derfor er Ytong Multipor Cradle to Cradle- og ”natureplus”-certificeret, samtidig med at pladen er indeklimamærket og har et 100 pct. mineralsk og uorganisk indhold, der er helt frit for skadestoffer. Dermed er vejen ikke kun banet for et indeklima med en minimal miljøbelastning, men også for en sund og skimmelfri bygning samt behagelige overfladetemperaturer og vægge, der føles hårde og massive og samtidig kan ånde, fortæller Bo Toftager.

Anvendelighed og rådgivning gjorde udslaget
Xella har bistået rådgiverne af renoveringen med rådgivning omkring hvilket efterisoleringssystem, der er den optimale løsning til Københavns Politigård, samt rådgivet de udførende om monteringen heraf.

- Xella har været en god samarbejdspartner, som har været meget behjælpelig med informationer og rådgivning om isoleringsløsninger. Valget af Ytong Multipor er det helt rigtige til renoveringen af Politigården, da systemet opfyldte alle de særlige krav, som denne renovering stillede. Herudover vejer pladerne næsten ingenting, hvilket er en stor ergonomisk fordel, og så er de nemme at tilpasse bygningens konstruktion, hvilket effektiviserer arbejdsprocessen, afslutter Bjarne Andersen.