Aktuelt

Ny prisbog viser porebetonens vidtrækkende projekterings- og udførelsesperspektiver

Standardiserede produkter, som kan kombineres på et utal af måder, giver både tidsbesparelser og øger byggeprocessernes fleksibilitet. Bl.a. derfor er porebetonens indtog på de danske byggepladser blevet så stor en succes. En ny 40 siders prisbog fra YTONG summerer op på det miljøvenlige byggemateriales effektiviseringspotentialer i alt fra enfamilieshuse til hospitalsbyggerier.

Stigende anvendelse af miljøvenlige porebetonløsninger til opførelse af råhuse har betydet væsentlige effektiviseringsgevinster for projekterende såvel som udførende i byggeriet over de senere år. Det skyldes, at porebetonløsningerne er udviklet specifikt med henblik på at optimere det samlede byggesagsforløb – fra projektering over opførelse til den efterfølgende bygningsdrift.
 
Få elementer i utallige kombinationer
- Grundidéen bag YTONG er, at det samme grundelement kan anvendes på utallige måder i byggeprocessen. Det gør både projektering, udførelse og bygningsdrift langt enklere, fortæller nordisk direktør Niels Jørgen Pallesen fra Xella og fortsætter:
 
- De mange standardiserede produkter i forskellige størrelser sikrer, at produktet passer 100 pct. til det enkelte projekt. Resultatet er kort projekteringstid og hurtig montage, der samlet set forenkler byggesagsforløbet betragteligt, uanset om du bygger et almindeligt enfamilieshus eller opfører et mere specialiseret sygehusbyggeri, fortsætter han.
 
Bidrager hvert år til over 300.000 byggeprojekter
Byggeriets stærkt voksende interesse for porebeton er baggrunden for, at Xella netop har lanceret en ny 40 siders prisbog med fokus på byggematerialets talrige anvendelsesmuligheder. Bogen, der er trykt i 32.000 eksemplarer, distribueres til byggeriets professionelle via direkte forsendelser samt de trælaster, som Xella samarbejder med.
Ud over at levere et aktuelt overblik over, hvordan man nemt kan projektere og udføre alt fra lejlighedsskel til etablering af lyd- og brandvægge, leverer bogen også et erfaringsbaseret skøn over materialeudgifterne forbundet med den enkelte projekttype.
 
- Et af formålene med prisbogen er at vise bygherrer, rådgivere, arkitekter og håndværkere, hvad der konkret kan forventes at være af materialeudgifter i forbindelse med løsninger baseret på porebeton. Det handler først og fremmest om åbenhed, men også om at vise, at der ud over produkternes egenskaber også er gode økonomiske grunde til, at vi årligt bidrager til mere end 300.000 byggeprojekter verden over, understreger Niels Jørgen Pallesen.