Aktuelt

Multipor-pionerprojekt skal løfte bevaringsværdige bygninger ind i lavenergiens tidsalder

Efterisolering af bevaringsværdige bygninger byder ofte på store udfordringer. Derfor vil Xella sammen med Realdania og DTU i løbet af efteråret dokumentere, hvordan Ytong Multipor baner nye og sikre veje til reduktion af energiforbruget i bygningsmassen fra før 1960.

Trods et stort fokus på energirenovering kommer de gode intentioner ofte til kort, når bevaringsværdige bygninger bringes i spil. På den ene side er en udvendig efterisolering sjældent mulig uden at kompromittere facadeudtrykket, og en indvendig efterisolering med traditionelle dampspærreløsninger øger på den anden side risikoen for udvikling af råd og skimmelsvamp på grund af fugt.

 

Fra teknisk muligt til kommercielt rentabelt
Xella gennemfører derfor sammen med Realdania og DTU et banebrydende nyt projekt, der skal dokumentere, hvordan selv bevaringsværdige bygninger kan efterisoleres indvendigt uden risiko for fugtproblemer. Projektet, der netop er skudt i gang, er en del af Realdanias TEST-initiativ, og programchef i Realdania Lennie Clausen forklarer:  

   

- Der er masser af gode idéer i byggesektoren, men det kniber med at få dem omsat i produkter og serviceydelser, der slår igennem på markedet. Med TEST-initiativet ønsker vi netop at støtte virksomheder, som har udviklet en ny bæredygtig løsning, men som mangler godkendelser, afprøvning på en konkret byggesag eller laboratorietests for at dokumentere og vise løsningens egenskaber over for f.eks. potentielle bygherrer og myndigheder. Målet er at hjælpe med at få den tekniske løsning det sidste stykke ud på markedet. 

 

- Der er i dag en stor tilbageholdenhed i forhold til at efterisolere bygninger indvendigt. Konsekvensen er, at der ikke efterisoleres i de bygninger, hvor der er et ønske om at bevare facaderne til trods for, at en meget stor del af energiudslippet i bygningerne sker gennem husets ydervægge, supplerer adm. direktør i Xella Danmark A/S Niels-Jørgen Pallesen.

 

Føler enorm forpligtelse til at levere resultater
Projektet bygger på de gode erfaringer med brugen af Ytong Multipor-systemet til indvendig efterisolering uden dampspærre, som er blevet gjort både herhjemme og i udlandet. Konkret skal projektet undersøge Ytong Multipors indvirkning på fugtbevægelser i de facadenære dele af træbjælkelaget, som testes for danske vejrbetingelser, og som særligt kendetegner bygningsmassen fra før 1960. Det endelige mål er at udgive en komplet vejledning for efterisolering af hele den danske bygningsmasse.

 

- Vi opbygger en klimacontainer hos DTU, og de enkelte konstruktionstyper er lige nu ved at blive muret op, så vi i starten af november kan påbegynde montage af Ytong Multipor og det relevante måleudstyr. Derefter begynder vi at ’logge’ data fra de forskellige konstruktioner, forklarer Niels-Jørgen Pallesen og uddyber:

 

- Via vores netværk har vi diskuteret problematikken med indvendig efterisolering med rigtige mange parter i byggeriet, og vi er både ambitiøse og forventningsfulde i forhold til at være med til at sætte nye standarder. Men omvendt er det også en enorm forpligtelse at levere et resultat, som kan bruges bredt til at løse op for den tilbageholdenhed, der er over for indvendig efterisolering, især når det drejer sig om den ældre del af bygningsmassen.

 

Som verdens førende leverandør af byggematerialer i porebeton har Xella-koncernen sit eget Research and Development Center nær Berlin, hvor 40 ingeniører, teknikere og videnskabsmænd arbejder med bæredygtig produktudvikling inden for bl.a. indeklima- og lavenergiløsninger. Således ligger der mere end 15 års forskning bag udviklingen af Ytong Multipor-systemet til indvendig efterisolering.