Aktuelt

EPD- og Cradle to Cradle-certificeringer gør Xella til bæredygtig frontløber

Xella viser den bæredygtige vej med løsninger, der er certificerede iht. EPD-miljøvaredeklarationen og ikke mindst Cradle to Cradle. Ved at sikre optimal udnyttelse af vores uorganiske byggematerialers genanvendelsesmuligheder tager vi bæredygtigt ansvar gennem hele byggeriets levetid. Herved distancerer vi os afgørende fra andre producenter, som har valgt en simpel vugge-til-port-cyklus, hvor det endelige miljøansvar overlades til bygherren og entreprenøren.

Med Ytong Energy+, som er den første Cradle to Cradle-certificerede byggesten på det danske marked, har Xella valgt at følge ansvaret for byggematerialernes miljøhensyn helt til dørs. Vi overdrager med andre ord ikke blot det bæredygtige ansvar til bygherren eller entreprenøren, men tænker i stedet partnerskab gennem hele byggeriets levetid.

 

Ytong Energy+ får ekstrapoint ved DGNB-certificering
Xellas produktprogram bestående af Ytong (Energy+), Ytong Multipor og Silka kalksandsten er certificerede iht. EPD-miljøvaredeklarationen. Grundlaget for certificeringen er flere års intensiv bæredygtig produktudvikling, som er funderet i Xellas eget forsknings- og udviklingscenter. Certificeringen sker på baggrund af de eksisterende DS/EN 15804-miljøvaredeklarationer samt ISO 14025-certificeringer.

 

- Som et led i Cradle to Cradle-certificeringen er ingredienserne i Ytong Energy+ blevet yderligere miljøvurderet, ligesom der sideløbende er blevet foretaget en ekstern produktionsprocesevaluering, der tæller positivt med i vurderingen. Suppleret med Ytongs nye bæredygtige affaldsordning, der giver mulighed for at genanvende byggeblokkenes materiale til produktion af bl.a. nye sten, opnås der et miljømæssigt fodaftryk, som er langt mindre end for tilsvarende produkter på markedet. Alle disse egenskaber tilgodeses med ekstra point i vores DGNB- certificering, udtaler Jens Lauridsen, som er teknisk chef hos Xella.

 

Langt foran vugge-til-port-producenter
Cradle to Cradle-certificeringen har bl.a. været medvirkende til, at Xella vandt konkurrencen om fremtidsprojektet Det Foranderlige Hus i samarbejde med totalentreprenøren Benée Huse samt tegnestuerne Henning Larsen Architects og GXN. Det Foranderlige Hus er Realdania Bygs forsøg på at visualisere et parcelhus, der lige fra produktion og byggeforløb til drift og bortskaffelse forårsager den mindst mulige CO2-belastning.

 

- Ytong Energy+ udgør grundstenen i Det Foranderlige Hus, som er et godt eksempel på, hvordan et projekt kan favnes af en helhedsbetragtning i stedet for et miljøhensyn, der stopper, når materialerne har forladt fabrikkens port. Synonymt med den forbedrede driftsøkonomi og energieffektivitet, der efterhånden er blevet opnåelig for byggeriet, så øges opmærksomheden vedr. materialeproduktionens klimapåvirkning som en gradvist større faktor i det samlede klimaregnskab, forklarer Jens Lauridsen.

 

- Xella har med Cradle to Cradle-certificeringen taget udgangspunkt i de helt rene og uorganiske indholdsstoffer samt den høje værdi af genanvendelsesmulighederne, og vi distancerer os hermed fra andre producenter, som har valgt en simpel vugge-til-port-cyklus til deres materialer, fortsætter han. 

 

Genanvendelse frem for uhensigtsmæssig deponering
Den danske organisation bag Cradle to Cradle, Vugge til Vugge Danmark, samarbejder med COWI og Rethink Business omkring genanvendelse af materialer. Formålet er bl.a. at mindske behovet for affaldsdeponering i den danske natur. Hos Xella har man bevidst valgt at producere helt rene byggematerialer uden anvendelse af andre isoleringstyper, hvilket især skyldes affaldshåndteringen. Xellas direktør Niels Jørgen Pallesen forklarer:

 

- Vi har i vores produktudvikling overvejet en kombination, hvor såkaldt ikke-brandbare isoleringstyper indgår som kerne i produktet. I den forbindelse er vi i samråd med en række danske forbrændingsanlæg blevet opmærksomme på, at sammensatte produkter ved deponi undergår en særlig sorteringsproces, hvor porebetonen skal adskilles fra det øvrige isoleringsmateriale. Den tilbageværende isolering skal bortskaffes som blandet brændbart, og værre endnu så efterlader visse typer af disse såkaldt ikke-brandbare isoleringstyper en giftig slam ved forbrænding, som skal deponeres sikkert.

 

Ønsker du at blive klogere på, hvordan byggerier kan bidrage positivt til både miljø, samfund og økonomi, kan du læse ’Cradle to Cradle i det byggede miljø’, som er udgivet af GXN, der er 3XN-tegnestuens selvstændige innovationsenhed. Du er naturligvis også velkommen til at læse mere på vores hjemmeside samt at kontakte os, hvis du gerne vil vide endnu mere om fuldendt bæredygtighed.