Aktuelt

Hyldest til den fornuftige håndværker på BYGGERI ’14

messe stand byggeri 14

Ved Skandinaviens største byggerimesse, BYGGERI ’14, bliver de besøgende håndværkere ved Ytongs stand mødt med murer-goodiebags, tips og tricks, samt undervisning i efterisolering ved en dertil indrettet demonstrationsvæg. ”For os handler messen om at få spredt budskabet om at gribe mulighederne ved energirenovering og efterisolering”, forklarer nordisk ansvarlig Niels Jørgen Pallesen.

Xella, som er verdens førende producent af byggematerialer i Ytong porebeton og Silka kalksandsten, er klar til igen at indtage Skandinaviens største messe for byggevarer, BYGGERI ’14, som finder sted den 25.-28. februar i Fredericia. Som altid er deltagelsen funderet i et ønske om at møde håndværkerne dér, hvor de er, hvilket i år udmønter sig i en særlig indsats over for de besøgende murere, der ønsker at blive klogere på mulighederne ved efterisolering.

Demonstrationsvæg og goodiebags

- Vi betragter messen som en fantastisk anledning til at komme helt tæt på en vigtig hjørnesten i vores forretning, nemlig den fornuftige håndværker, der prioriterer at vælge den langsigtede løsning. Han er benzinen på vores motor, og det vil vi gerne understrege på messen. Jeg opfordrer derfor samtlige af de deltagende håndværkere til at komme forbi vores stand og få sig en ”murer-goodiebag” og en god snak, forklarer Niels Jørgen Pallesen, der er direktør og nordisk ansvarlig for Ytongs aktiviteter hos Xella.

Udover at få udleveret goodiebags vil de besøgende håndværkere blive hilst velkomne af en veloplagt projektkonsulent, som vil bruge anledningen til at gøre dem klogere på efterisolering. Håndværkerne bliver blandt andet undervist i, hvilke fordele Ytong Multipor rummer, samt gjort klogere på, hvor let og effektivt det er at håndtere de massive og højisolerende isoleringsplader. Til det formål har Ytong desuden opført en særlig demonstrationsvæg ved messestanden, der
giver de interesserede håndværkere mulighed for at få demonstreret, hvordan man arbejder med isoleringspladerne.

Grib forretningspotentialet i efterisolering
Niels Jørgen Pallesen er ikke i tvivl om, at Ytong Multipor-isoleringspladerne rummer en række egenskaber, som rammer plet i forhold til håndværkernes behov. Netop derfor er messen en god anledning til at komme ud og møde håndværkeren, herunder især mureren, i en grundig dialog om forretningsmulighederne ved energirenovering og efterisolering:  

- For de danske murere byder sæsonen på rigtig gode muligheder for vinterarbejde, herunder et kolossalt behov for både energirenovering og ikke mindst efterisolering. Derfor har de murere, som besøger vores stand, bl.a. mulighed for at tilmelde sig et isoleringskursus hos en af vores isoleringsspecialister. Vi oplever en enorm efterspørgsel på murere, der kan efterisolere med Ytong Multipor, og derfor er der gode forretningsmuligheder at hente for landets mange murerfirmaer i at blive en del af vores netværk af professionelle udførende, som vi henviser til, lyder opfordringen fra Niels Jørgen Pallesen.