Aktuelt

Undgå skimmelsvamp med den rette efterisolering

Varmetab, kondens, huller og utætheder. Mangelfuld efterisolering skaber hurtigt ideelle betingelser for skimmeldannelse og kan i værste fald medføre alvorlige økonomiske og helbredsmæssige konsekvenser. Med Ytong Multipor har Xella udviklet en komplet løsning til efterisolering, der effektivt modvirker skimmelsvamp og råd.

Skimmel og fugt i bygninger kan medføre katastrofale konsekvenser, der tæller alt fra reetablering af facade, fundament og kældervægge til ødelagte gulve, installationer og indbo. Frem for alt udsættes mange boligejere for husejertab, genhusning og selvrisiko.

Dertil kommer de helbredsmæssige gener, der bl.a. indbefatter irritation, allergi o.a. overfølsomhed. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan vedvarende fugt og skimmelsvampevækst i bygninger give helbredsproblemer og bør derfor forebygges – især ved at opretholde en god hygiejne i bygningen.

 

En komplet og enkel løsning
Hos Xella, der er verdens førende leverandør af byggematerialer i porebeton og kalksandsten med eget udviklings- og forskningscenter i Berlin, har man oparbejdet 15 års erfaring med et komplet og enkelt system til indvendig efterisolering, der er modstandsdygtigt over for svamp og råd.

 

- Ytong Multipor er massive højisolerende og kapillaraktive isoleringsplader. Frem for alt er der tale om et uorganisk produkt med solide fugtregulerende egenskaber, forklarer Xellas direktør Niels Jørgen Pallesen og fortsætter:

 

- Den ideelle efterisoleringsløsning skal ikke bare minimere risikoen for svamp og råd. Den skal også sikre vilkårene for både miljøet og bygningens beboere. Derfor er Ytong Multipor miljødeklareret iht. ISO 14025, ”natureplus”-certificeret og indeklimamærket. Vigtigst af alt er Multipor 100 pct. frit for skumplast o.l.

 

Undgå gode betingelser for skimmel
Ifølge Niels Jørgen Pallesen er en intelligent og simpel løsning til indvendig efterisolering alfa og omega for at opnå et velfungerende indeklima i bygningen. Han uddyber:
 
- Erfaringer viser, at traditionelle løsninger med dampspærre ofte giver problemer pga. kondens på bagsiden af isoleringen, hvilket er den ideelle vækstfremmer for skimmel. Men i modsætning til dampspærrebaserede løsninger er Ytong Multipors diffussionsåbne kapillarvirkende system fuldklæbet mod en bæredygtig væg. Da systemet er ”fugtighedsregulerende”, optages vanddampen fra luften og frigives igen, efterhånden som luftfugtigheden reguleres. Dermed forebygges fugtområder i konstruktionen og vandindholdet reguleres på naturlig vis.

 

Som murermester i murerfirmaet K. Dahl ApS oplever Keld Dahl en jævnlig efterspørgsel på holdbare isoleringsløsninger, der effektivt modvirker skimmel og råd. Derfor anvender han ofte Multipor i forbindelse med isoleringsopgaver, da produktet ifølge ham altid er garant for gode og sikre løsninger:

 

- Ytong Multipors isoleringsplader optimerer min forretning, da produktet gør mig i stand til let at leve op til de kvalitetskrav, som mine kunder stiller. Her tænker jeg især på de gode produktegenskaber mht. fugt, og jeg kan derfor trygt varetage efterisolering med Multipor vel vidende, at jeg leverer en holdbar løsning mod risiko for svamp og råd, konkluderer han.