Aktuelt

Byggematerialerne genopstår med ny affaldsordning

Xellas løsninger har et stort fokus på bæredygtighed hvad angår både økonomi, funktionalitet og miljøhensyn. Derfor har det været et naturligt skridt at indføre en affaldsordning, som sikrer komplet genanvendelse af bygningernes restmateriale. Det giver nemlig god mening at rette fokus mod, hvordan vi bedst genanvender det indhold, der er i vores byggematerialer.

Mange byggefirmaer oplever problemer med affald. Det gælder både for bortskaffelsen af affaldet, der ofte kan være omkostningsfuld, men også pga. det grimme rod, som større mængder affald skaber på byggepladsen.

 

I takt med byggebranchens voksende fokus på bæredygtighed stiger vigtigheden af en fornuftig strategi for dels at minimere affaldsmængden, men også at styrke genindvindingen og genbrugen af byggematerialerne. En velgennemført affaldsordning kan nemlig bidrage til at reducere udledningen af klimagasser fra bygningsaffaldet, og kan tilmed skabe en bedre udnyttelse af de ressourcer, som affaldet indeholder. 

  

Slå to fluer med et smæk
Som en af verdens førende leverandører af cradle-to-cradle-certificeret porebeton har Xella mange års erfaring med håndtering og genanvendelse af bæredygtige byggematerialer. Med udgangspunkt i koncernens bæredygtige virksomhedsprofil har det derfor været et naturligt skridt at igangsætte en affaldsordning, der er udformet med udgangspunkt i byggematerialerne, herunder deres CO2-udledning. Ifølge Morten Bak, der er salgschef hos Xella Danmark, er affaldsordningen et forsøg på at imødekomme en stigende efterspørgsel på miljøhensyn, som koncernen oplever i den daglige dialog med bygherrer og andre samarbejdspartnere:

”Vores nye affaldsordning løser både problemerne med bortskaffelsen af restmaterialerne og eliminerer samtidig det grimme rod på byggepladsen. Samtidig peger tendensen i byggebranchen i retning af et voksende fokus på bæredygtighed, herunder potentielle fremtidige CO2-beregninger, hvor genanvendelige produkter så at sige ”giver flest point”, siger han og fortsætter:

Udgangspunktet for affaldsordningen udgøres af hjørnestenen i vores forretning, nemlig porebeton, og det er et rigtig godt fundament. Porebeton har nemlig et begrænset energiforbrug sammenlignet med andre byggematerialer, og så er det 100 pct. uorganisk og helt frit for skadestoffer og skumplast”, forklarer han.

 

Materialerne genanvendes til produktion
Rent praktisk består affaldsordningen i, at Xella sørger for at returnere og genanvende restmaterialerne fra huse, der er opført af koncernens egne byggematerialer, dvs. porebeton. Det betyder, at Xella selv indsamler bygningens restmaterialer via et big bag-system og returnerer dem til egen fabrik. Her bliver materialerne så knust og malet til sand eller granulat og dernæst genanvendt til nye produkter eller til industriel anvendelse.

 

Morten Bak betragter det nye koncept som både meningsfuldt og konkurrencedygtigt i forhold til at placere materialerne i containere og køre dem på lossepladsen. Samtidig er han stolt af ordningen, som sikrer 100 pct. genanvendelighed af bygningens restmaterialer:

”Ved at blive genanvendt til produktion af nye produkter såsom en olieabsorber, der anvendes til miljørigtig bortskaffelse af olierester fra f.eks. autoværksteder, kommer materialerne så at sige tilbage, hvor de startede. Dermed er vi med til at sikre en miljørigtig løsning, hvor materialerne ikke bare ryger på lossepladsen til destruering. På den måde udgør vores nye affaldsordning selve cradle-to-cradle-konceptet i sin essens, og vi er derfor ikke i tvivl om, at den nok skal skabe stor værdi for vores kunder”, konkluderer han.