Aktuelt

Man kan sagtens isolere facaden indvendig med Ytong Multipor

damptryk ved indvendig isolering

Isoleringen er fuldstændig diffusionsåben og udføres uden dampspærre. Der er derfor ingen risiko for ophobning af fugt i konstruktionen. Med indvendig isolering bevares facaden, og løsningen er derfor særligt velegnet til bevaringsværdige bygninger.

Ytong Multipor er trykfaste, mineralske isoleringsplader til direkte opklæbning på indvendig side af ydervæggen. Ytong Multipor er 100 % uorganisk og afgiver ingen fibre eller skadelige stoffer. Materialet danner ikke grobund for råd og svamp og er derfor en astma- og allergivenlig løsning.

Ytong Multipor har gode varmeisolerende egenskaber. Samtidig bidrager pladerne til et behageligt indeklima ved at optage og afgive fugt i takt med ændringer i relativ luftfugtighed.

 

 

 

 • Uorganisk
 • Diffusionsåben
 • Trykfast
 • Massiv konstruktion
 • Høj isoleringsværdi
 • Monteres uden dampspærre
 • Allergivenlig løsning
 • Tykkelser fra 50–300 mm
 • Lambda værdi (lambda 10dry) = 0,042 og 0,039 W/mK

 

Indvendig efterisolering kan forårsage fugtproblemer, hvorfor det normalt ikke anbefales. I nogle tilfælde kan det dog være eneste mulige løsning – fx ved bygningsbevarings hensyn.

 

Ved indvendig isolering kan der skelnes mellem to forskellige løsningstyper:

 • Diffussionsbremsende løsninger – typisk udført med lægteskelet og mineraluld, dampspærre og gipspladebeklædning
 • Diffusionsåbne, kapillæraktive løsninger som Ytong Multipor Isoleringsplader

 

Diffusionsbremsende, indvendig isolering

Der monteres en indvendig isolering, typisk med mineraluld og gipsplader opsat på lægteskelet. For at forhindre dampdiffusionsstrømmen ind i mineralulden opsættes en damspærre, så der ikke dannes kondens på den kolde side af isoleringen. Udførelsen kræver stor omhu, da selv små utætheder kan resultere i fugtskader og forringet varmeisolering.

Den største ulempe ved denne løsning er dog, at væggen ikke kan bidrage til udjævning af svingninger i rumluftens fugtighed. Det medfører øget relativ luftfugtighed og behov for mere udluftning, hvorved gevinsten ved den ekstra isolering går mere eller mindre tabt. Ydermere forhindrer løsningen mulig udtørring af væggen indadtil, hvilket kan være et problem, især ved tegl- og bindingsværksvægge.

 

Diffusionsåben, kapillæraktiv, indvendig isolering

Der monteres en indvendig isolering af kapillæraktive Ytong Multipor Isoleringsplader med en diffusionsåben klæbemørtel. Vanddamp fra rumluften kan diffundere frit ind i væggen, hvor overskydende fugt kan oplagres. Ved faldende rumfugt transporteres den oplagrede fugt kapillært tilbage til rummet. Rumfugtigheden holdes nogenlunde konstant, således at der opretholdes en komfortabel, relativ luftfugtighed i rummet. Ydervægskonstruktionen kan udtørre indad uden problemer, så fugtbetingede skader på konstruktionen.

 

Download nyheden som pdf fil