Aktuelt

Xella vinder tysk Innovationspris for Klima og Miljø

Xella-datterselskabet Fels-Werke fra Goslar i Tyskland modtog d. 17. januar 2012 i Berlin den tyske innovationspris på klima- og miljø-området. Den nye "Ecoloop"-teknologi gør det muligt at producere gas af affaldsmaterialer, hvilket giver et billigt og miljøvenligt alternativ for de energikrævende brancher.

Ecoloop-gassen er en blanding af metan, brint og kulilte, og den kan både anvendes som en egentlig erstatning for fossilt brændstof (kul, olie eller gas) i industrielle processer og som produktionsmateriale f.eks. ved fremstillingen af brændstof og plast.

 

Reduceret CO2 udledning og billigere produktion

- Vi tror på, at vores kunder vil kunne reducere deres energiudgifter med op til 50 % alt efter de individuelle faciliteter, samtidig med at virksomhederne i høj grad kan forbedre deres CO2-aftryk. Derudover betyder Ecoloop-gassen, at man er uafhængig af de svingende energipriser, siger Roland Möller, medopfinder af teknologien og medlem af Ecoloops bestyrelse.

 

Markedspotentialet er enormt, ifølge Xella, der allerede har modtaget forespørgsler vedrørende konkrete projekter fra forskellige store brancher og fra den internationale genanvendelsessektor. De mest oplagte markeder er inden for stålproduktion, bilindustrien, kemikalier og plastproduktion, men også sektorer som papir, glas, salt, sukker og cement, samt på genanvendelsesområdet.

 

Brændstof produceret uden udledninger
I en udviklingsproces, der har varet flere år og er blevet støttet økonomisk af det tyske Ministerium for Økonomi og Teknologi, har Xella-virksomheden Fels-Werke udviklet en ny, meget effektiv og udledningsfri gasifikationsteknik i industriel målestok. Kernen i processen er produktionen af ren gas gennem syntese og termisk fission i en lukket cyklus med massemateriale ved tilsætning af kalk.

Den nye miljøvenlige gas præsenterer sig som et seriøst alternativ til industriens brug af fossile brændstoffer, da den giver flere væsentlige fordele: Først og fremmest sker produktionen af syntesegasen i et lukket kredsløb, uden udledninger af skadelige stoffer. Derudover kan gassen fremstilles af både biomasser og kulkulholdige materialer, der er vanskelige at håndtere (f.eks. plastaffald, der indeholder klor) uden at producere giftig, organisk forurening, f.eks. dioxiner og furaner, og uden forbrændingsgas, der ville kræve kompliceret rengøring – under produktionen sker der ingen udledninger overhovedet.

 

Innovationspris for klimabeskyttelse
Den epokegørende, miljøvenlige Ecoloop-teknologi blev udviklet af et datterselskab til Fels-Werke GmbH fra Goslar og indbragte i januar 2012 den tyske innovationspris for klima og miljø i Berlin.

For tredje gang ærede det tyske Forbundsministerium for miljø, naturbevaring og reaktorsikkerhed og det tyske industriforbund innovation inden for området klima og miljøbeskyttelse, der peger på nye veje og virker. Den omhyggeligt sammensatte jury med Professor Klaus Töpfer som formand valgte Xella-datterselskabet Fels-Werke, Goslar, som vinder blandt en lang række ansøgere i kategorien "Procesinnovationer med henblik på klimabeskyttelse". Fraunhofer Institute for System and Innovation Research, ISI, i Karlsruhe stod for den videnskabelige vurdering.

Fremtidens energikilder er en rentabel investering

Det første storstilede pilotanlæg er i øjeblikket ved at blive taget i brug i Fels-Werkes Kaltes Tal-kalkværk i den højtliggende del af Harzen. Produktionen forventes at starte i løbet af året, og den syntesegas, der fremstilles, vil blive anvendt som standardbrændstof til kalkproduktionen. De tidligere brændstoffer (f.eks. naturgas) vil blive erstattet af Ecoloop-gas, der kan produceres billigere.

- Denne teknologi kan overføres til næsten enhver anden industriel anvendelse over hele verden. Den muliggør energiforsyning uanset placering og vil også bidrage til at skåne vores naturlige ressourcer. Desuden er det en stor fordel, at investeringen betaler sig tilbage inden for blot et par år og er meget rentabel, forklarer Jan Buck-Emden, der er formand for bestyrelsen i Xella-gruppen, der har hovedsæde i Duisburg.

Også fordele for affaldssektoren
Ecoloop-teknologiens fordele rækker langt ud over brugen af billigt fremstillet gas som alternativ til fossile brændstoffer, der bliver stadig dyrere på langt sigt, den tilhørende CO2-optimering og brug af gassen i produktionen. Den giver også muligheden for at gøre den traditionelle termiske genanvendelse af affald meget mere effektiv og miljøvenlig og derved bane vejen for helt nye genanvendelsesløsninger. Vigtige råmaterialer som sjældne jordarter kan også indvindes gennem binding til kalk, afhængigt af de anvendte, tilførte materialer.

Vugge-til-vugge - fokus på hele forløb
Men den nye Ecoloop-teknologi er ikke det eneste område, hvor Xella er med til at pege på fremtidens løsninger til industrien og byggeriet. I Danmark har virksomheden netop præsenteret den første danske Cradle-to-Cradle certificerede byggesten, Ytong Energy+. En massiv byggesten der opfylder fremtidens energikrav, produceret i ét uorganisk materiale, og hvor kravet om et gennemskueligt vugge-til-vugge-forløb er opfyldt til fulde.

Cradle to Cradle giver altså en helhedsvurdering af et produkt, og den er langt mere omfattende, end man normalt ser inden for analyser af produkters livscyklus. Certificeringen er foretaget af den internationale Cradle to Cradle organisation i Hamburg og den danske afdeling af organisationen, Vugge til Vugge / EPEA Kopenhagen ApS.

Se www.ecoloop.eu for flere oplysninger om Ecoloop-teknologien.