Aktuelt

YTONG Energy+ byggesystem - udviklet med fokus på energirammen

Minimering af bygningers energiforbrug opnås bedst ved at fokusere både på væggens U-værdi og linjetabet frem for ensidigt at fokusere på de enkelte produkters varmeledningsevne.
Xella’s løbende udviklingsarbejde har fokus på at optimere hele energirammen. Det har bl.a. resulteret i et byggesystem og nogle detailløsninger baseret udelukkende på ét uorganisk materiale. Der kræves ikke brug af skum eller lignende til afbrydelse af kuldebroer omkring vinduer og døre. Med denne løsning er linjetabet så lavt, at man kan se bort fra det ved beregning af varmetab.

 

Download løsblad med yderligereinformation og eksempel på beregning af linjetab for vinduesløsning med traditionel løsning og løsning med YTONG Energy+.