Aktuelt

Den første bæredygtige byggesten Cradle-to-Cradle certificeret

Cradle-to-Cradle certificate

Xellas YTONG Energy+ er blevet certificeret af EPEA, den internationale Cradle to Cradle organisation. Dermed har Xella taget et stort skridt for at dokumentere den bæredygtighed, som er i stigende fokus hos både arkitekter, bygherrer og slutkunder.

 

Verdens største producent af byggematerialer i porebeton og kalksandstenselementer, Xella, har med afsæt idet danske marked fået certificeret sin nye byggesten, YTONG Energy+, efter de såkaldte vugge til vugge kriterier.

 

YTONG Energy+ er udviklet som en højisolerende byggesten og har fået sin markedsdebut i Danmark i foråret 2011. Danmark er valgt til introduktionen, fordi vi har betydelig fokus på energibesparende byggeri og på det felt er langt foran de andre europæiske lande. Den nye sten kan blandt andet anvendes ved byggeri af passivhuse eller byggeri med U-værdi ned til 0,11, hvor porebetonen har meget positive egenskaber.

 

"I forbindelse med vort arbejde med at introducere stenen er vi blevet bevidste om, hvor meget det betyder, at vi kan dokumentere den bæredygtighed, som vi mener, at både denne blok og vores porebeton som helhed rummer. Arkitekter og bygherrer lægger stadig større vægt på at bruge bæredygtige materialer. De efterspørger derfor en dokumentation, som er mere omfattende end det, der er baggrunden for mange af de erklæringer om bæredygtighed, som ellers findes på markedet. Derfor besluttede vi at gå i gang med en certificering af YTONG Energy+ efter de normer, som findes i Cradle-to-Cradle tankegangen", siger administrerende direktør Niels-Jørgen Pallesen, Xella Skandinavien.

 

Basic med potentiale til mere

Certificeringen er foretaget af den internationale Cradle-to-Cradle organisation i Hamburg og den danske afdeling af organisationen, Vugge til Vugge / EPEA Copenhagen ApS.

 

En certificering sker efter forskellige kriterier, og YTONG Energy+ er certificeret i Basic-rammen for de fleste områder. Samlet set er der tale om en Basic-certificering.

 

"Vi vurderer imidlertid, at Xella nemt vil kunne få en yderligere certificering. Produktet rummer alle egenskaberne for en høj certificering; det er kun inden for nogle få underområder, at vi vil efterspørge yderligere dokumentation for at løfte YTONG Energy+ op i en højere certificering", siger Jenny Pfau, som har styret certificeringsprocessen i Hamburg.

 

Vugge til Vugge filosofien

Begrebet vugge til grav er velkendt ved vurderingen af et produkts livscyklus. Cradle to Cradle - Vugge til Vugge - går endnu længere og ser ikke alene på, hvordan et produkt belaster miljøet mindst mulgt, men også på, hvordan det aktivt kan medvirke til at forbedre miljøet.

 

Cradle to Cradle fokuserer på produkternes bæredygtighed lige fra udvindingen af råstofferne over den praktiske udnyttelse af produktet til bortskaffelsen af restmaterialer ved byggeri og nedbrydning. Cradle to Cradle giver altså en helhedsvurdering af et produkt, og den er langt mere omfattende, end hvad vi normalt ser inden for analyser af produkters livscyklus.

 

"For Xella betyder certificeringen, at alle ingredienser i produktet er blevet gennemgået og dokumenteret. Netop dokumentationen er afgørende for, om vi kan tildele et produkt certifikat", siger Jenny Pfau, der med en baggrund som bioøkolog og bygningsbiolog har stor ekspertise i de forskellige materialetyper.

 

"For Xella betyder det, at de har fået et stempel på deres arbejde med at udvikle miljøvenlige produkter, og det kan givetvis være med til at give dem en markedsfordel", siger hun.

 

Jenny Pfau vurderer, at Xella er en virksomhed, som både tænker foran sine konkurrenter og på linje med dem.

 

"Hele byggeområdet er i disse år præget af en stigende miljøbevidsthed, men for mig er det helt klart, at Xella går i front og allerede tænker holistisk. Ellers ville man ikke udvikle produkter af denne art", siger Jenny Pfau.

 

YTONG Energy+ stenen er som nævnt introduceret på det danske marked i foråret 2011, og de første byggerier med råhuse i materialet er nu ved at rejse sig. Blandt andet de første boliger i et større kompleks i Hjortshøj nord for Aarhus samt en daginstitution i Vallensbæk under opførelse, og flere både offentlige og private byggerier med den energibesparende sten er projekteret.

 

Om EPEA - Cradle to Cradle

EPEA organisationen (Environmental Protection and Encouragement Agency), som har udviklet Vugge til Vugge principperne, er grundlagt af Dr. Michael Braungart og William McDonogh i 1987. Virksomheden arbejder med kunder over hele verden, som ønsker at inkorporere Vugge til Vugge principeprne i deres processer, produkter og ydelser. De indebærer blandt andet et holistisk syn på et produkt, så det vurderes ud fra, hvordan det påvirker miljøet både før, under og efter brug. Bedst er det, hvis et produkt ligefrem kan medvirke til at gavne miljøet, for eksempel under fremstilling, eller når det skal genbruges.

 

Om Xella

Xella er en stor international producent af byggematerialer i porebetpon, som sælges under varemærkerne YTONG og Silka. Xella er repræsenteret i alle de nordiske lande, og den nordiske organisation ledes fra Xella Damark A/S, der har kontor i Løsning mellem Horsens og Vejle.

 

Produkterne fremstilles af sand, kalk, cement og vand og har særdeles god isoleringsevne. Som den eneste producent har Xella eget udviklingscenter i Berlin, hvor over 240 medarbejdere arbejder på at udvikle produkter med blandt andet bæredygtighed i fokus.

 

I alt beskæftiger Xella omkring 7.000 medarbejdere.

 

Download artikel i Word format