Aktuelt

Ytong Energy+ det nye navn for lambda 0,06

Verdesnnyheden Ytong lambda 0,06 er en helt ny type porebeton der i én produktionsproces opfylder u-værdier helt ned til 0,11, samtidigt med at være 100% uorganisk.

Niels Jørgen Pallesen adm. direktør udtaler ”Arbejdsnavnet for vores udviklingsprojekt har været lambda 0,06 – nu her kort før lanceringen navngives produktet med betegnelsen YTONG Energy+. Energy naturligvis fordi vi med dette produkt opnår ekstreme u-værdier, hvorved kommende byggerier med lethed kan opfylde de krav der ligger i EU´s 20-20-20 mål, og + fordi produktet derudover giver en lang række andre fordele.

 

Niels-Jørgen Pallesen udtaler ” YTONG Energy+ er fri for skadelige stoffer og der er ingen risiko for afgivelse af sundhedsskadelige partikler. 

 

Vi har bevidst fravalgt at anvende nogen form for skumisolering i vore blokke eller elementer, da der kan være ubehagelige bivirkninger i skumisolering, som opstår i særlige tilfælde som f.eks. brand. Nogle byggematerialer udvikler gasser, som ikke kun er farlige for mennesker, men som også angriber den bærende konstruktion i en bygning. F.eks. udvikler PVC ved brand klorholdige gasser, som kan angribe armeringen, og som i yderste konsekvens kan føre til at bygningen skal rives ned.

 

Når der anvendes organiske isoleringsmaterialer kan skimmelsporer udvikle sig i konstruktionen som følge af manglende udluftning eller følge af vandskade. Dette kan medføre at hele isoleringslaget angribes af skimmel, og skal udskiftes. 

 

YTONG Energy+ er 100% uorganisk materiale, som hverken kan fyldes med skimmel eller selv forårsage skimmel. Da produktet samtidigt er 100% diffussionsåbnet kan der ikke forekomme fugtakkumulering, som hvis der var ”indsat” isoleringsmateriale i konstruktionen. Fugtakkumulering forekommer specielt i diffusionsåbne konstruktioner, hvor langsomt tørrende isoleringsmaterialer anvendes såsom skumisolering.

 

Niels-Jørgen Pallesen udtaler ”vi er blevet meget overrasket over den positive respons vi har fået på YTONG Energy+, og det at vi nu tilbyder et produkt der er 100% genanvendeligt. Ved tilbagelevering af evt. restmateriale fra byggepladsen kan vi benytte disse til produktion af nye blokke”.

 

Bæredygtighed bliver derfor et af de helt store temaer vi vil beskæftige os med i forbindelse med lanceringen af YTONG Energy+, fortsætter Niels-Jørgen Pallesen

 

Book et præsentationsmøde om YTONG Energy +.

Se mere under ytong.dk