Aktuelt

Forberedelserne til introduktionen af Ytong blok med lambda 0,06 fortsætter

Det skandinaviske salgsteam certificeret som Internationale Energirådgivere.

I forbindelse med forberedelserne til introduktionen af Ytong lambda 0,06 er det Skandinaviske salgsteam hos Xella blevet certificeret som Internationale Energirådgivere af DEKRA.

Niels Jørgen Pallesen Adm. Direktør udtaler ”Med tidens øget fokus på både bæredygtigt og energivenligt byggeri, har vi erkendt et behov for, at kunne tilbyde kunderne øgede kompetencer indenfor specifik rådgivning i byggeri med henblik på EPBD 2010 målsætninger frem til 2020. Indførelsen af det nye bygningsreglement i Danmark BR10 er koblet sammen med målsætningerne fra EPBD, og er derfor centrale i forståelsen af de krav, vi vil blive mødt med i de kommende år. Med certificeringen kan vi tilbyde kunderne en unik rådgivning indenfor følgende områder:

  • Rådgivning omkring de Europæiske målsætninger fra EPBD frem til 2020, og dennes indflydelse på byggeriet.
  • Konkret beregning af byggeriets samlede energibehov og eksempelvis beregning af kuldebroer m.m.
  • Pege på konkrete forbedringsmuligheder for optimering af det samlede energibehov.
  • Gennemførelse af blower door tests og termografioptagelser.

Alt dette falder passende sammen med introduktionen af Ytong lambda 0,06, som med en U-værdi helt ned til 0,11 er et godt skridt på vejen til at opfylde målsætningen om, at alt nybyggeri indenfor boligbyggeri skal være ”nearly zero energy houses” fra 2020.

 

Endvidere gør den nye Ytong lambda 0,06 med sin naturlige opbygning med 100% porebeton, produceret af kalk, sand og vand og uden brug af fremmede isoleringsmaterialer, det muligt at tilbyde et produkt, der er 100% genanvendeligt og ved en tilbagelevering til værket, er det rent faktisk muligt at genanvende produktet 100% i produktionen igen. Dermed åbner produktet op for helt nye muligheder indenfor bæredygtigt og energivenligt byggeri.

 

På billedet ses fra venstre mod højre:

Tomas Sonesten, Murisa Catak, Thom Erik Pape, Michael Brock, Brian Juul Kristensen, Jesper Matzen, Tor-Atle Berntsen, Jörgen Dahlgren, Peter Fahlén, Niels Jørgen Pallesen, Søren Nielsen, Kristian Hansen, Jens Lauridsen, Jacques Robert og Kenneth Gregersen.

 

 

EPBD = EU´s Energy Performance of Building Directive