Aktuelt

Verdensnyhed: Ytong blok med lambda 0,06

Der bliver sat helt nye standarder inden for bæredygtigt byggeri, når Xella på Bau i München 17.-22. januar 2011 præsenterer en ny Ytong blok med en markant forbedret isoleringsværdi. Ytong med lambda 0,06 er en massiv, mineralsk blok på basis af 100% porebeton. Verdensnyheden introduceres på det danske marked i foråret 2011. Pga. dens særlige beskaffenhed tilbyder den nye blok en lang række muligheder indenfor både energieffektivt og bæredygtigt byggeri

Niels-Jørgen Pallesen, direktør for Xellas aktiviteter i Skandinavien, forklarer i forbindelse med lancering af det nye produkt på Bau 2011: „Vi har allerede nu oplevet en enorm interesse i forbindelse med forberedelserne til lanceringen på det danske marked.
Der er flere årsager til, at Ytong blokken med lambda 0,06 vækker opsigt. For det første fordi de højere krav i BR10 til energieffektivitet i boligbyggeri meget let opfyldes. Produktet opnår sin høje varmeisolering med en lambdaværdi på 0,06 W/mK og en U-værdi på bare 0,11 W/m²•K ved en kombination af to lag porebeton og en kerne af supervarmeisolerende Ytong Multipor. Disse tre lag porebeton produceres i én produktionsproces.
For det andet fordi produktet har samme positive miljøvenlige og byggetekniske egenskaber som alle andre Ytong porebetonprodukter. Det er i den sammenhæng navnlig interessant, at produktet er 100% uorganisk.
Hertil kan man lægge flere fordele ved montagen. Med det varmeisolerende funktionslag af Ytong kan Ytong blok lambda 0,06 bearbejdes både let, hurtigt og sikkert. Varmeisolering og murkonstruktion monteres samtidig i én arbejdsgang. Dette er en betydelig fordel både tids- og omkostningsmæssigt sammenlignet med andre konstruktioner, hvor integrationen af varmeisolering, dampspærre m.m. kræver flere ekstra arbejdsgange. Samtidig minimeres risikoen for konstruktions- og energimæssige svage steder.
Endvidere skal der ikke tages højde for senere følgeomkostninger til vedligeholdelse og reparation af integrerede varmeisoleringssystemer.

 

Et naturvenligt og bæredygtigt produkt


De vigtigste komponenter i alle byggematerialer fra Xella er de naturlige råstoffer som sand, kalk og vand. Disse danner også basis for den nye type af Ytong blok, som dermed placerer sig flot med hensyn til bæredygtighed. Det gælder også selve produktionsprocessen, når de naturlige råvarer skal forarbejdes.
Råstofferne sand, kalk og vand forekommer overalt i naturen og er stort set uudtømmelige. De udnyttes optimalt i produktionen ved at anvende 1 m3 råstof til fremstilling af min. 5 m3 færdigt byggemateriale. Råstofferne udvindes samtidigt miljøvenligt, uden at naturens ligevægt forstyrres.
Ved selve produktionen af byggematerialet står miljøvenlige aspekter i forgrunden. Den hvide Ytong blok hærdes i damptrykkedler ved en temperatur på 180° til 200°C. Den damp, der skal bruges, anvendes flere gange, idet den mellemlagres i dampakkumulatorer og kan hentes igen efter behov. På den måde spares energi, og man undgår at belaste naturen med varm damp og hedt spildevand.
Hvis energiniveauet ikke længere er tilstrækkeligt til produktion, anvendes spildvarmen til opvarmningsformål. Der skal bruges omkring tre gigawatttimer primær energi om året. Det svarer til den energimængde, der kan opvarme 150 enfamilieshuse på et år. Ved at mindske det nødvendige forbrug af primær energi har Xella tilsvarende reduceret udledningen af kuldioxid. Dermed undgås en CO2-udledning på ca. 600 t.

 

Miljøcertificeret

Da produktet fra starten er miljøvenligt gennemtænkt, har Ytong blokken som resten af  Xellas sortiment miljøcertifikater, der opfylder globale standarder. F.eks. bekræfter miljøproduktdeklarationen fra Institut Bauen und Umwelt (IBU) i henhold til ISO 14025, at Ytong porebeton er fri for skadelige stoffer, ikke frigiver sundhedsfarlige emissioner og udviser en fremragende miljøbalance.
Niels-Jørgen Pallesen, direktør for Xellas aktiviteter i Skandinavien forklarer i forbindelse med lancering af de nye produkter på Bau 2011: "Med den innovative Ytong blok lambda 0,06, vores nye Ytong planblok lambda 0,07 samt den optimerede Ytong Multipor mineralsk isoleringsplade dokumenterer vi vores innovationsevne og viser, hvad der i øjeblikket rent faktisk er muligt inden for området energivenligt og bæredygtigt byggeri".

 

Deltag i pre-launch arrangement


I Danmark introduceres denne nye revolutionerende type porebeton som nævnt i løbet af foråret 2011.

 

Download