Tæt-lav bebyggelse

Bygger man et dobbelt- eller rækkehus kan man udnytte grundarealet optimalt og således bygge økonomisk. Her gælder det tilsvarende, som når man bygger et enfamiliehus, at vælger man de rigtige byggematerialer, sikre man sig kvalitet i byggeriet fra start.  Kombineres den varmeiolerende Ytong i ydermuren med den bærende og lydisolerende Silka i skillevægge og boligadskillelse får man en bolig med stor komfort. Ytong er også velegenet til montage af skillevægge - valget afhænger af krav til komfort og lydbegrænsning.

Det ideelle dobbelt-og rækkehus

  • Bærende vægge af Ytong for alle udvendige vægge over jordoverfladen.
  • Boligadskillelsesvægge i Silka, selv i en asymmetrisk design.
  • Indvendige vægge uden øget støj isolering i Ytong, ellers altid Silka for øget lydkomfort.
  • Kældervægge fortrinsvis fra Ytong. Hvor der stilles krav til høj statisk belastning benyttes Silka.
  • Ytong massiv tag, hvis der ønskes ekstra isolering påføres Ytong Multipor.
  • Kælder loftplader opsættes i Ytong, som alternativ til armeret beton. Hvis der ønskes yderligere isolering påmonteres Ytong Multipor.