Ophavsret

Xella International S.A. og alle associerede virksomheder, herefter kaldet Xella, er glade for at byde dig velkommen til vores hjemmeside, og vi glæder os over, at du er interesseret i vores virksomhed og produkter. Vi tager det alvorligt at beskytte dine data, og vi ønsker, at du føler dig tryg, når du besøger vores hjemmeside. Det er meget vigtigt for os at værne om dit privatliv, når vi behandler dine personlige data, og det tager vi hensyn til i alle vores forretningsprocesser. Vi behandler personlige data, der er indsamlet, når du besøger vores hjemmesider, i overensstemmelse med lovgivningen i de lande, hvorfra vores specifikke hjemmesider administreres. Vores databeskyttelsespolitik bygger på det adfærdskodeks, der gælder for Xella. Xellas hjemmesider kan indeholde links til andre hjemmesider, der ikke er omfattet af denne politik om privatlivets fred. Selvom vi omhyggeligt kontrollerer indholdet af disse hjemmesider, kan vi ikke påtage os noget ansvar for indholdet af eksterne links. Operatørerne af de pågældende links er udelukkende ansvarlige for indholdet af de hjemmesider, der linkes til. Xella respekterer dit privatliv.

Indsamling og behandling af personlige data
Når du besøger vores hjemmesider, gemmer vores webserver altid navnet på din Internetudbyder, den hjemmeside du kom fra, de hjemmesider du har besøgt under dit besøg samt dato og tidspunkt for besøget. Xella gør brug af cookies for at klarlægge de besøgendes præferencer og optimere vores hjemmesider i overensstemmelse hermed. Cookies er små filer, der bliver midlertidigt gemt på vores harddisk. Oplysningerne i disse cookies har til formål at lette navigationen og gøre det så nemt og bekvemt for dig som muligt at bruge vores hjemmeside. Du kan naturligvis få vist vores hjemmeside uden cookies. Vores cookies indeholder ikke specifikke personlige oplysninger, og det betyder, at dit privatliv er beskyttet. De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan undgå, at der bliver gemt cookies på din harddisk ved at vælge ”Do not accept cookies”/”Acceptér ikke cookies” i dine browserindstillinger. Kontrollér indstillingerne for din browser for at finde ud af, hvordan det præcist fungerer. Hvis du ikke accepterer cookies, kan det dog føre til begrænsninger i de funktioner, vi tilbyder. Desuden gemmes der kun personlige data, når du giver os disse data frivilligt, f.eks. i forbindelse med registrering, spørgeskemaer og konkurrencer, eller når du udfylder en kontrakt.

Brug og formidling af personlige data og forpligtelse til brug efter hensigten
Dine personlige data bruges udelukkende til teknisk administration af hjemmesiderne, kundestyring, spørgeskemaer vedrørende produkter og til markedsføring i det omfang, det kræves af Xella eller agenturer, der handler på vores vegne. Indsamling eller overførsel af personlige data til statsinstitutioner og myndigheder er begrænset til obligatoriske nationale lovkrav. Dine data kan også blive overført til andre virksomheder i Xella-koncernen eller til udvalgte specialiserede virksomheder i forbindelse med service. Vores medarbejdere, repræsentanter og associerede virksomheder er underlagt tavshedspligt og er forpligtet til at overholde vores adfærdskodeks samt alle gældende lovkrav.

Valgfrihed
Vi ønsker at bruge dine data, så vi kan informere dig om vores produkter og service og, i de tilfælde hvor det er relevant, stille dig spørgsmål i denne sammenhæng. Det er naturligvis frivilligt at deltage i sådanne aktiviteter. Hvis du ikke ønsker at deltage, kan du til enhver tid give os besked pr. post eller e-mail, og så begrænser vi dine data i overensstemmelse hermed.

Ret til adgang til personlige data
Efter anmodning, og i overensstemmelse med gældende lovgivning, giver Xella dig straks skriftlig besked om, hvorvidt vi har gemt personlige data om dig og hvilke. Hvis vi, på trods af alle vores bestræbelser på at holde dine data opdaterede og korrekte, har gemt ukorrekte oplysninger, retter vi dem efter anmodning. Sikkerhed
Xella benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte alle data, der administreres af os, mod utilsigtet eller tilsigtet manipulation, tab og ødelæggelse samt mod adgang af uautoriserede personer. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i takt med den teknologiske udvikling.

Kontakt
Hvis du ønsker at få data rettet eller slettet eller har andre spørgsmål eller anbefalinger vedrørende databeskyttelse, er du velkommen til at kontakte os pr. post på vores postadresse eller e-mail på xella-danmark@xella.com.

Hjemmesideansvarlig
Den hjemmesideansvarlige i den betydning, der fremgår af den tyske forbundslovgivning om databeskyttelse og privatliv er virksomheden, der fremgår af kildeangivelsen.