Databeskyttelse i forbindelse med markedsføring

I denne databeskyttelsesmeddelelse giver vi dig de obligatoriske informationer om behandling af dine personoplysninger. I forbindelse med behandlingen overholder vi gældende databeskyttelseslovgivning, herunder især EU's generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR").

Hvem er ansvarlig for behandling af personoplysninger?

Den dataansvarlige for behandling af personoplysninger er Xella Danmark A/S, Lysholt Allé 11, 7100 Vejle, 75 89 50 66, xella-danmark@xella.com. Enhver henvisning til "vi" eller "os" i denne databeskyttelsesmeddelelse er en henvisning til førnævnte enhed.

Hvilke oplysninger behandler vi? Med hvilket formål og på hvilket retsgrundlag behandler vi personoplysninger?

Vi vil gerne informere dig om vores produkter, ydelser, tilbud og kampagner. Til dette formål tilbyder vi dig muligheden for at vælge mellem forskellige kontaktformer, når du giver dit samtykke.

Afhængigt af dit valg af en eller flere kontaktformer behandler vi de nødvendige oplysninger, som vi modtager fra dig via kontaktformularen, herunder som minimum dit efternavn og fornavn og information om den kontaktform (post, e-mail, telefon, SMS), som du har valgt.

Oplysninger via brev/e-mail

Hvis du har bedt om at få informationsmateriale tilsendt, behandler vi de oplysninger, du leverer på kontaktformularen, herunder som minimum dit navn og efternavn og information om den kontaktform, du har valgt (brev og/eller e-mail) til den engangsafsendelse af materiale, som du har bedt om.

Konsultation pr. telefon

Hvis du har bedt om telefonkonsultation, behandler vi de oplysninger, du leverer på kontaktformularen, herunder som minimum dit efternavn og fornavn og telefonnummer, så vi kan foretage den ønskede konsultation pr. telefon.

Personlig konsultation

Hvis du har bedt om personlig konsultation, behandler vi de oplysninger, du leverer på kontaktformularen, herunder som minimum dit efternavn og fornavn samt telefonnummer og/eller e-mailadresse, så vi kan kontakte dig og aftale et tidspunkt for en personlig konsultation.

Nyhedsbrev pr. e-mail

Hvis du har tilmeldt dig vores e-mailnyhedsbrev, behandler vi de oplysninger, du leverer på kontaktformularen, herunder som minimum dit efternavn og fornavn og din e-mailadresse, så vi kan sende dig e-mail-nyhedsbrevet.

Desuden bruger vi de øvrige oplysninger, du leverer på kontaktformularen (f.eks. oplysninger om dine aktiviteter eller interesseområder), så vi kan sende et indhold, der er tilpasset til dine interesser. Vi analyserer også de oplysninger, som genereres under leveringen og modtagelsen af disse e-mails, i aggregeret form (leveringsfrekvens, åbningsfrekvens, klikfrekvens, konverteringsfrekvens, afmeldelsesfrekvens, afvisningsfrekvens) for at analysere succesraten for og brugen af disse e-mails. På den anden side evaluerer vi også de oplysninger, der genereres, når du tilgår og bruger disse e-mails (tidspunkt for åbningen, hvilke hyperlinks der klikkes på, hvilke dokumenter der downloades), så vi kan sende dig personaliserede informationer på dette grundlag i kommende e-mailnyhedsbreve, så der bedst tages hensyn til dine interesser og behov.

Almindelig kontaktformular

Hvis du har spurgt os om et bestemt anliggende via en almindelig kontaktformular, behandler vi de oplysninger, du har afgivet på kontaktformularen, herunder som minimum e-mailadressen, så vi kan besvare dit spørgsmål.

Retsgrundlag

Vi behandler disse personoplysninger på basis af dit samtykke og i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Er det obligatorisk at afgive personoplysninger? Kan jeg trække mit samtykke tilbage?

Du giver dit samtykke og vælger dit informations- og konsultationsønske på helt frivillig basis. Du er derfor ikke forpligtet til at afgive personoplysninger. For at vi kan opfylde dit informations- og konsultationsønske, har vi brug for de oplysninger, der er markeret som obligatoriske felter på kontaktformularen.

Du kan tilbagetrække dit samtykke når som helst uden begrundelse med fremadrettet virkning blot ved at kontakte os. Du vil også finde et link til at afmelde i hver e-mail.

Hvem har adgang til personoplysninger?

Vi vil aldrig sælge din e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger til tredjemand. Oplysningerne bliver kun overført, hvis det er nødvendigt for at opfylde dit informations-/konsultationsønske. I den sammenhæng kan vi også bruge eksterne udbydere og andre virksomheder i koncernen, under hensyntagen til gældende lovbestemmelser.

Vi deler kun dine oplysninger med følgende modtagerkategorier med henblik på at opfylde dit informations-/konsultationsønske:

Udbydere i vores koncern (f.eks. til levering af statistiske analyser og teknisk vedligeholdelse af vores systemer).Eksterne udbydere, som leverer ydelser på vores vegne og på et separat kontraktgrundlag, som f.eks. indsamling af dine oplysninger, hosting af vores hjemmesider, vedligeholdelse af vores call-center, afsendelse af e-mails eller skriftlig information eller levering af personlig rådgivning.

Derudover kan vi overføre oplysninger til andre modtagere (f.eks. offentlige myndigheder) i det omfang, vi er forpligtet til at overføre dine personoplysninger i henhold til en retlig forpligtelse, som vi er underlagt.

Bruger vi automatiske afgørelser?

I forbindelse med vores direkte markedsføringsaktiviteter bruger vi normalt ikke automatiske afgørelser (herunder profilering) som omhandlet i artikel 22 i GDPR. Hvis sådanne processer tages i brug i fremtiden, informerer vi de registrerede separat i henhold til gældende lovbestemmelser.

Overføres oplysninger til lande uden for EU/EØS?

Personoplysninger behandles udelukkende inden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Vi har ikke planer om at overføre oplysninger til andre lande.

Hvor længe bliver dine oplysninger gemt?

Vi gemmer som regel personoplysninger så længe, som vi har en legitim interesse i at gemme dem, og hvis den registreredes interesse i, at yderligere behandling ikke skal finde sted, ikke vejer tungere. Selv uden legitim interesse kan vi fortsat gemme oplysningerne, hvis der eksisterer en retlig forpligtelse (f.eks. overholdelse af en lovbestemt forpligtelse til at gemme dem). Vi sletter personoplysninger også uden den registreredes foranstaltning, så snart videre opbevaring ikke længere er nødvendig til de formål, som oplysningerne blev indsamlet eller behandlet for, eller hvis loven ikke længere tillader, at de gemmes.

For så vidt angår den førnævnte behandling,

sletter vi de oplysninger, der bruges til at sende informationer pr. brev/e-mail, så snart oplysningerne er sendt til dig, sletter vi de oplysninger, der bruges til telefonkonsultation eller personlig konsultation, så snart den pågældende konsultation har fundet sted, hvis du ikke har givet samtykke til videre behandling af dine oplysninger (f.eks. fortsættelse af konsultationen), eller hvis videre opbevaring ikke er nødvendig til andre formål (f.eks. at sende dig et konkret tilbud på basis af konsultationen),gemmer vi oplysninger for at kunne udarbejde og sende e-mailnyhedsbrevet, så længe du ikke har trukket dit samtykke tilbage eller på anden måde modsætter dig behandlingen. Vi kan også gemme dine oplysninger i disse tilfælde for at sikre, at du ikke modtager yderligere e-mails fra os (sortlistning).

Hvis personoplysninger skal gemmes for at overholde en retlig forpligtelse, bliver de opbevaret til udløbet af den pågældende opbevaringsperiode. Hvis personoplysninger kun behandles for at overholde en lovmæssig opbevaringsforpligtelse, er adgangen til sådanne oplysninger som regel begrænset, således at oplysningerne kun er tilgængelige, hvis de skal bruges med henblik på en opbevaringsforpligtelse.

Hvilke rettigheder har du som registreret?

Som registreret kan du

anmode om indsigt i dine personoplysninger, artikel 15 i GDPR,

bede om berigtigelse af ukorrekte personoplysninger, artikel 16 i GDPR,

anmode om sletning af dine personoplysninger, artikel 17 i GDPR,

anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, artikel 18 i GDPR,

udøve din ret til dataportabilitet, artikel 20 i GDPR,

gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, artikel 21 i GDPR.

 

Ovennævnte rettigheder kan gøres gældende mod os, f.eks. ved meddelelse til os via kontaktoplysningerne på første side af denne databeskyttelsesmeddelelse.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.

Derudover kan du indgive en klage vedrørende behandlingen af dine personoplysninger til den kompetente tilsynsmyndighed, artikel 77 i GDPR.