Bæredygtighed

Fremtidsorienteret og bæredygtigt byggeri har betydning for planlægningen og udførelsen af et byggeri med hensyntagen til miljø. Til morgendagens byggeri er det nødvendigt, at byggematerialerne bidrager til et energieffektivt byggeri, der er fri for skadestoffer og har en lang levetid. Ytong porebeton, Silka Vægsystem og Ytong Multipor mineralsk isoleringsplader er hertil de rigtige byggematerialer: Intelligent og fra start miljømæssigt gennemtænkt. Fra råstof udvindingen og fremstillingen over til anvendelse til fremtidig nedbrydning.

Grundstofferne til Ytong porebeton, Silka Vægsystem og Ytong Multipor mineralske isoleringsplader er sand, kalk og vand – fuldkommen naturlige råstoffer. De findes på størstedelen af jordoverfladen og er næsten umulige at opbruge. Udvindelsen af råstofferne sker sparsomt, således at miljø og naturens naturlige balance ikke påvirkes.

På grund af den øgede interesse for bæredygtige produkter, opfylder Ytong porebeton, Silka Vægsystem og Ytong Multipor mineralske isoleringsplader miljødeklarationen baseret på den internationale standard  ISO 14025. Certificeringen bekræfter at Ytong og Silka produkterne er fri for skadestoffer og ikke udleder sundhedsmæssige emissioner samt sikrer en positiv økobalance. De innovative Ytong Multipor mineralske isoleringsplader har endvidere fået tildelt „natureplus“ certifikatet. Dette certifikat dokumenterer, at produkterne lever op til de strengeste miljømæssige krav, der kan stilles til byggematerialer.