At skabe uden at skade

Bæredygtighed
For Xella er bæredygtighed en integreret del af virksomhedens produktudvikling og produktion. Ikke bare som begreb, men som et praktisk værktøj for udviklere og ledelse. Ytong Energy+  er udviklet og produceret i overensstemmelse med bæredygtigheds tankegangen. Bæredygtighed indebærer således, at miljøet skånes i alle faser fra råstofudvinding, produktion, anvendelse, nedbrydning og genanvendelse, og at de anvendte materialer skal være 100 % genanvendelige.

Råstoffer
Ytong Energy+ er fremstillet af kalk, sand og vand samt en lille andel cement. Udvindingen af kalk, sand og vand sker i åbne brud, der reetableres som naturområder efter endt brydning. Sand udvindes lokalt, mens de øvrige råstoffer udvindes lokalt eller så nær fabrikken, som muligt.

Xella har som den første virksomhed i verden udviklet en forbrændingsmetode, hvor kalkslam, der er et restprodukt i produktionen af kalk, indgår i et kredsløb som energikilde. Denne energiproduktion mere end dækker Xellas eget forbrug, og overproduktionen af miljøvenlig energi sælges på det frie energimarked.

Under fremstillingen af Ytong iblandes små mængder (0,05 – 0,1 %) aluminiumspulver fra industrigenbrug for at danne porerne.

Fremstilling
Fintformalet sand blandes med de øvrige råstoffer. Der tilsættes vand, som, for at skåne de begrænsede ressourcer af helt rent vand, ikke tages fra drikkevandsboringer eller –reservoirer. Aluminiumpulver reagerer med den hydratiserede, brændte kalk, og der opstår brint, som får massen til at hæve med små, jævnt fordelte porer.

2Al + 3Ca(OH)2 + 6 H2O bliver til 3 CaO + Al2O3 + 6 H2O + 3H2

Derefter bliver massen langsomt fast, og under størkningen undviger den flygtige brint, så der kun er varmeisolerende luft tilbage i porerne. Poredannelsen betyder, at der ud af 1 m3 råmaterialer bliver 5-8 m3 færdig YTONG Porebeton.

De halvfaste råblokke skæres til med trådskærere og profileres – bl.a. med udfræsning af gribefordybninger. Alt materiale, der skæres fra, opslemmes med vand og genbruges i efterfølgende blandinger for at begrænse ressourceforbruget.

De tilskårne blokke og elementer hærdes i autoklave – dvs. under damptryk, som kræver tilførsel af energi. Der er dog tale om relativt lav temperatur, omkring 200 grader Celcius, og CO2 udledningen er derfor væsentlig begrænset i forhold til produktion af tegl eller beton. Vandet, der bruges i hærdeprocessen genbruges flere gange med op til 85-88 %.

Energi, der ikke længere kan indgå i produktionsprocessen, bruges til opvarmning – fx fører man ved Werk Brück varmt vand i 1500 m rørledning til firmaet Paul Harmann AG, der anvender det til opvarmning i deres produktion.

Bearbejdning
Ytong Energy+ kræver minimal tilpasning på byggepladsen. Tilpasningsaffaldet, som typisk udgør mindre end 1 % af den samlede leverance, kan håndteres som almindeligt, ufarligt byggeaffald, men Xella kan også tilbyde en returordning, hvor affaldet afhentes og genanvendes i produktion af nye blokke. Ytong Energy+ tilskæres med båndsav eller håndsav med hårdtmetal klinge, hvorved der kun dannes groft støv.

Til opmuring bruges tyndfugemørtel i et tyndt, 2mm, lag i både ligge- og studsfuge. Mørtelen er på cementbasis (mineralsk). Der er ikke tilsat organiske opløsningsmidler eller blødgørere, og der sker derfor ingen afdampning af skadelige stoffer.

Ytong Energy+ vægge overfladebehandles udvendigt med puds. Indvendigt spartles og males eller tapetseres.

Ytong Energy+ leveres på EU paller eller på Xella genbrugspaller, der returneres og bruges flere gange. Pallerne er indpakket med Inseroh folie, der kan returneres og genanvendes.

Brug
Ytong Energy+ afgiver ingen skadelige dampe eller partikler - heller ikke i tilfælde af brand. Det samme gælder Ytong tyndfugemørtlen. Ytong Energy+ er indeklimamærket i lighed med andre Ytong-produkter.

Ytong porebeton er udviklet med henblik på lang levetid og bevarer sine byggetekniske egenskaber i mange generationer. Efter nedrivning, kan rensorteret Ytong Energy+ returneres til Xella og genanvendes i nye porebetonprodukter.

Carbon footprint - CO2 aftryk
Xella betragter reduktion af CO2 belastning som en del af bæredygtigheds begrebet. I anerkendelse af behovet for at reducere CO2 udledning kraftigt, har Xella sammen med nogle af Tysklands største virksomheder – bl.a. Deutsche Bahn, Puma og Otto Group – stiftet 2C Foundation med det formål at finde langsigtede, konkrete løsninger på klimaforandirngerne i et samarbejde mellem industri, forskning og samfund.

For Xella er klimabeskyttelse og økonomisk udvikling ikke modstridende behov. Gennem et målrettet engagement har vi lykkedes med store CO2 reduktioner, og samtidig investeres der i øjeblikket i udvikling af helt ny teknologi, hvor restprodukte fra kalkudvinding indgår i et lukket kredsløb, der helt uden CO2 udledning fremstiller energi.