Databeskyttelse

 

Tak fordi du besøger vores hjemmeside. Vi er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og overholde gældende databeskyttelseslovgivning, herunder især EU's generelle forordning om databeskyttelse GDPR og Databeskyttelsesloven.

I denne databeskyttelsesmeddelelse forklarer vi, hvilke oplysninger (herunder personoplysninger) der behandles af os i forbindelse med dit besøg og din brug af www.ytong.dk.

Hvem er ansvarlig for behandling af personoplysninger?

Den dataansvarlige for behandling af personoplysninger er Xella Danmark A/S, Lysholt Allé 11, 7100 Vejle, +45 75 89 50 66, xella-danmark@xella.com. Enhver henvisning til "vi" eller "os" i denne databeskyttelsesmeddelelse er en henvisning til førnævnte enhed.

Hvilke principper følger vi?

For at overholde gældende databeskyttelseslovgivning behandler vi udelukkende dine personoplysninger på baggrund af en lovbestemt bemyndigelse, eller hvis du har givet dit samtykke. Dette gælder også behandling af personoplysninger til markedsføringsformål.

Her på hjemmesiden kan vi indsamle oplysninger, som ikke giver os mulighed for at drage direkte konklusioner om din person. I visse tilfælde – især i forbindelse med andre oplysninger – kan disse oplysninger ikke desto mindre betragtes som personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Desuden kan vi på denne hjemmeside indsamle oplysninger, som ikke gør det muligt for os at identificere dig, hverken direkte eller indirekte. Det er for eksempel tilfældet med aggregerede oplysninger om alle brugere af hjemmesiden.

Hvilke oplysninger behandler vi?

Du kan komme på vores hjemmeside uden at indtaste personoplysninger (f.eks. dit navn, din postadresse eller din e-mailadresse). Men vi er nødt til at behandle visse oplysninger for at give dig adgang til vores hjemmeside. Vi bruger bestemte analysemetoder på hjemmesiden og har integreret tredjepartsfunktionaliteter ("sociale plug-ins").

Logfiler

Når du besøger denne hjemmeside, gemmer vores webserver automatisk domænenavn eller IP-adresse på den computer, der beder om adgang (som regel en computer fra din internetudbyder), herunder dato og tidspunkt for og varigheden af dit besøg, undersider/URLs, du besøger, og informationer om de(t) program(mer) og de(n) terminal(er), du bruger til at se vores sider.

Cookies

For at gøre vores hjemmeside så brugervenlig som muligt bruger vi som mange andre hjemmesideoperatører cookies. Cookies er små tekstfiler, som bliver gemt i din browser. Disse filer hjælper os med at genkende visse præferencer hos vores besøgende, når de surfer, og med at designe vore side derefter. De fleste cookies, vi bruger, er sessionscookies. De slettes automatisk, når dit besøg er forbi. Men vi bruger også permanente cookies. Formålet med disse er bedre vejledning af vores brugere. Vores cookies indsamler ikke personoplysninger og kan ikke bruges til at identificere dig på andres hjemmesider. Du kan indstille din browser, så den informerer dig om placeringen af cookies, så brugen af cookies bliver gennemskuelig for dig. I princippet kan du også afvise at acceptere cookies via dine browserindstillinger. Men det kan betyde, at du ikke er i stand til at bruge alle funktioner på hjemmesiden.

Hjemmesideanalyse via Google Analytics 

Vi bruger Google Analytics, en web-analyseservice fra Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), på vores hjemmeside for hele tiden at forbedre den. Google Analytics bruger cookies, som bliver gemt på din computer og gør det muligt at analysere brugen af hjemmesiden. De oplysninger, som genereres af en cookie om din brug af denne hjemmeside, sendes normalt til en Google-server i Europa (eller en medlemsstat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) med henblik på anonymisering af IP-adressen, så den personlige reference fjernes. Først efter anonymisering af IP-adressen bliver den afkortede IP-adresse overført til en Google-server i USA og gemt der. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse overført til en Google-server i USA og afkortet der. Denne hjemmeside bruger Google Analytics med en udvidelse til anonym indsamling af IP-adresser (såkaldt IP-maskering). Google bruger på vores vegne de indsamlede oplysninger til at vurdere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteter på hjemmesiden og levere andre ydelser til os vedrørende brugen af hjemmesiden. Den IP-adresse, der sendes af din browser i forbindelse med Google Analytics, kombineres ikke med andre Google-oplysninger. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger på din browser. Vi skal dog påpege, at du i så fald muligvis ikke kan bruge alle funktioner på hjemmesiden fuldt ud. Du kan også forhindre Google i at indsamle oplysninger, som genereres af cookies og vedrører din brug af hjemmesiden (inklusive din IP-adresse), og i at behandle disse oplysninger ved at downloade og installere det browser-plug-in, som findes i følgende link:hthttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Alternativt kan du bruge linket herunder for at forhindre data fra at blive sendt til Google eller behandlet af Google:
For at afmeldes, klik venligst her.
En fravalgscookie indstilles, som forhindrer fremtidig indsamling af dine oplysninger, når du besøger hjemmesiden. Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Google Analytics kan ses her:https://www.google.com/analytics/terms/dk.html og her: https://policies.google.com/?hl=da

Facebooks sociale plugin

Vi har integreret en knap for det social netværk Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA -  www.facebook.com) på vores hjemmeside. Du kan genkende Facebook-knapperne på Facebook-logoet eller "Like"-knappen. Som operatør på denne hjemmeside har vi ikke kendskab til indholdet af de overførte oplysninger eller Facebooks brug af dem. Vi ved ikke, hvornår du har klikket på knappen. Yderligere oplysninger om, hvordan Facebook bruger dine oplysninger, kan findes i Facebooks privatlivspolitik https://www.facebook.com/policy.php.

Google+ 

Vores hjemmeside bruger "+1″-knappen for det sociale netværk Google Plus, som drives af Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Knappen genkendes på tegnet "+1″ på en hvid baggrund. Når du besøger et område på vores hjemmeside, som indeholder denne knap, opretter din browser direkte forbindelse til Googles servere. Indholdet af "+1″-knappen overføres af Google direkte til din browser og integreres på hjemmesiden. Vi har derfor ingen kontrol over den datamængde, som Google indsamler ved hjælp af knappen, men vi antager, at din IP-adresse også bliver registreret. Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og den videre behandling og brug af disse fra Googles side samt dine rettigheder og indstillinger for beskyttelse af privatlivet kan findes i Googles privatlivspolitik for "+1″-knappen: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy. Hvis du er Google Plus-medlem og ikke ønsker, at Google indsamler oplysninger om dig via vores hjemmeside og forbinder dem med dine medlemsoplysninger på Google, skal du logge ud af Google Plus, før du besøger vores hjemmeside.

LinkedIn

Vi har integreret en knap for det sociale netværk LinkedIn (LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA - www.linkedin.com) på vores hjemmeside. Du kan genkende LinkedIn-knapperne på navnet eller in-logoet. Som operatør på denne hjemmeside har vi ikke kendskab til indholdet af de overførte oplysninger eller LinkedIns brug af dem. Vi ved ikke, hvornår du har klikket på knappen. Yderligere oplysninger om, hvordan LinkedIn bruger dine oplysninger, kan findes i LinkedIns privatlivspolitik her: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube

Vi har integreret en knap for det sociale netværk YouTube (YouTube Headquarters, 901 Cherry Ave (ar Bayhill Dr), SanBruno, CA 94066, USA – www.youtube.com) på vores hjemmeside.. Du kan genkende YouTube-knappen på YouTube-logoet. Som operatør på denne hjemmeside har vi ikke kendskab til indholdet af de overførte oplysninger eller YouTubes brug af dem. Vi ved ikke, hvornår du har klikket på knappen. Yderligere oplysninger om, hvordan YouTube bruger dine oplysninger, kan findes i YouTubes privatlivspolitik her: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

Med hvilket formål og på hvilket retsgrundlag behandler vi personoplysninger?

Vi behandler personoplysninger, som kan være indeholdt i logfiler, for at give dig mulighed for at bruge vores hjemmeside. Behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR og Datebeskyttelseslovens §12, med henblik på vores legitime interesse i at drive vores hjemmeside.

Vi behandler de oplysninger, der er indsamlet ved brug af cookies og pseudonymiserede brugerprofiler, for at kunne foretage direkte markedsføring, markedsundersøgelser og yderligere udvikle vores digitale tilbud på grundlag af brugernes behov i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i GDRP med henblik på vores legitime interesse i at drive vores hjemmeside.

Vi kan desuden behandle de personoplysninger, der behandles i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, for at overholde retlige forpligtelser, som vi er underlagt. Denne behandling er baseret på artikel 6, stk. 1, litra c) i GDPR og Datebeskyttelseslovens §12.

Hvem får eller har adgang til dine oplysninger?

Dine personoplysninger behandles normalt inden for vores selskab. Afhængigt af kategorien af personoplysninger har kun bestemte afdelinger/organisatoriske enheder adgang til dine personoplysninger. Disse enheder omfatter især afdelinger, der er ansvarlige for vores digitale tilbud (f.eks. hjemmesider), og vores IT-afdeling. På grundlag af et administrationssystem for roller/rettigheder er adgangen til personoplysninger begrænset til de funktioner og det omfang, der er nødvendigt til det pågældende formål med behandlingen.

I det omfang, loven tillader, kan vi overføre dine personoplysninger til modtagere uden for selskabet.

Eksterne modtagere kan omfatte:

- tilknyttede selskaber i Xella-koncernen, som vi kan overføre personoplysninger til med henblik på – indsæt det specifikke formål med overførslen, f.eks. "intern administration af medarbejderoplysninger";

- udbydere, som – på baggrund af særskilte aftaler med os – leverer visse ydelser, som kan omfatte behandling af personoplysninger, samt godkendte underleverandører til vores udbydere;

private eller offentlige organer, i det omfang vi er forpligtet til at overføre dine personoplysninger i henhold til en retlig forpligtelse, som vi er underlagt.​

Vi bruger ikke automatiske afgørelser

I forbindelse med driften af vores hjemmesider bruger vi ikke automatiske afgørelser (herunder profilering) som omhandlet i artikel 22 i GDPR. Hvis sådanne processer tages i brug i fremtiden, vil vi informere dig separat i henhold til gældende lovbestemmelser.

Oplysninger overføres ikke til lande uden for EU/EØS

Personoplysninger behandles normalt inden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Vi har ikke planer om at overføre oplysninger til andre lande.

Kun i forbindelse med brug af udbydere til levering af analyseydelser kan der overføres oplysninger til modtagere i såkaldte "tredjelande". "Tredjelande" betyder lande uden for Den Europæiske Union eller aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor man ikke umiddelbart kan formode, at der eksisterer et databeskyttelsesniveau, som er sammenligneligt med den Europæiske Unions.

Hvis de overførte oplysninger indeholder personoplysninger, sikrer vi før overførslen, at det nødvendige passende databeskyttelsesniveau er garanteret i det pågældende tredjeland eller hos modtageren i tredjelandet. Dette kan især være i form af en såkaldt "afgørelse om tilstrækkelighed" fra Europa-Kommissionen, som fastlægger et passende databeskyttelsesniveau for et bestemt tredjeland som helhed. Alternativt kan vi basere dataoverførslen på de såkaldte EU-standardkontraktbestemmelser, som aftales med en modtager eller – når det gælder modtagere i USA – på overholdelse af principperne i EU-US Privacy Shield-ordningen, som er "EUs og USAs værn om privatlivets fred". Vi stiller gerne yderligere informationer om de relevante og hensigtsmæssige garantier for opretholdelse af et passende databeskyttelsesniveau til rådighed, hvis det ønskes. Kontaktoplysningerne findes øverst i denne databeskyttelsesmeddelelse. Information om deltagerne i EU-US Privacy Shield-ordningen kan desuden findes her www.privacyshield.gov/list.

Hvor længe bliver dine oplysninger gemt?

Vi gemmer som regel personoplysninger så længe, som vi har en legitim interesse i at gemme dem, og hvis den registreredes interesse i, at yderligere behandling ikke skal finde sted, ikke vejer tungere. Selv uden legitim interesse kan vi fortsat gemme oplysningerne, hvis der eksisterer en retlig forpligtelse (f.eks. overholdelse af en lovbestemt forpligtelse til at gemme dem). Vi sletter personoplysninger også uden den registreredes foranstaltning, så snart videre opbevaring ikke længere er nødvendig til de formål, som oplysningerne blev indsamlet eller behandlet for, eller hvis loven ikke længere tillader, at de gemmes.

For så vidt angår den førnævnte behandling, sletter vi regelmæssigt:

- logdata inden for syv dage, hvis yderligere opbevaring ikke er nødvendige til formål, der er fastsat ved lov, såsom afsløring af misbrug og opdagelse og berigtigelse af tekniske fejl,

- oplysninger behandlet i forbindelse med en online-ordre efter udløbet af den obligatoriske opbevaringsperiode, og

- oplysninger behandlet i forbindelse med registrering af en bruger eller en kundekonto efter afslutningen af registreringen eller sletningen af kundekontoen.

Hvis personoplysninger skal gemmes for at overholde en retlig forpligtelse, bliver de opbevaret til udløbet af den pågældende opbevaringsperiode. Hvis personoplysninger kun behandles for at overholde en lovmæssig opbevaringsforpligtelse, er adgangen til sådanne oplysninger som regel begrænset, således at oplysningerne kun er tilgængelige, hvis de skal bruges med henblik på en opbevaringsforpligtelse.

Hvilke rettigheder har du som registreret?

Som registreret kan du:

- anmode om indsigt i dine personoplysninger, artikel 15 i GDPR,

- bede om berigtigelse af ukorrekte personoplysninger, artikel 16 i GDPR,

- anmode om sletning af dine personoplysninger, artikel 17 i GDPR,

- anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, artikel 18 i GDPR,

- udøve din ret til dataportabilitet, artikel 20 i GDPR,

- gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, artikel 21 i GDPR.

 

Ovennævnte rettigheder kan gøres gældende mod os, f.eks. ved meddelelse til os via kontaktoplysningerne på første side af denne databeskyttelsesmeddelelse.

Derudover kan du indgive en klage vedrørende behandlingen af dine personoplysninger til den kompetente tilsynsmyndighed, artikel 77 i GDPR.

* * *