Silka Vægsystem

Silka Kalksandstein Produktion Herstellung

Fremstilling af Silka vægsystem

Silka er kalksandsten. Til fremstillingen af kalksandsten bruges der mindre energi sammenlignet med fremstillingen af tilsvarende byggematerialer. Produktionen er miljø- og støjvenlig, og der udledes ingen sundhedsskadelig stoffer.

Råstoffer
Kalk og sand lagres i siloer og doseres efter vægt i forholdet 1:12. Herefter videreføres råstofferne til et transportanlæg og videre til reaktionsbeholderen.

Reaktoren
I reaktionsbeholderen omdannes brændt kalk til kalkhydrat. Under tryk omrøres blandingen, således at den optimale fugtighed opnås.

Stenpressse
I den fuldautomatiske presse formes blokkene.

Hærdning i autoklaver
Blokkene hærdes i lange cylindriske trykbeholdere. Hærdningen sker i 160 til 220°C. lokkene er under damptryk i ca. seks timer for at sikre, den korrekte styrke.

Lagerplads
Efter hærdning og afkøling er Silka blokkene klar til brug.

Silka vægsystem testes ved stikprøveudtagning og skal være i overensstemmelse med kvalitetskravene i SIA-Norm V 177, udgave 1995.

produktion af silka