Ytong porebeton

Herstellungsprozess Ytong Porenbeton

Naturens råstoffer
De væsentligste bestanddele til fremstilling af porebeton er kalk, sand og vand - alle naturligt forekommende råstoffer, der findes på størstedelen af jordoverfladen, og som er en næsten uudtømmelig ressource. Udvinding sker skånsomt, således at der ikke skabes ubalance i naturens kredsløb.

Hvordan fremstilles porebeton?
Sandet males fint og blandes med de uforarbejdede råstoffer kalk, cement, vand og aluminiumpulver (et genbrugsprodukt).  Materialer fra porebeton produktionen kan genanvendes i produktionen.  Grundvandet påvirkes ikke af porebeton produktionen, og det kondensat, der opstår i produktionen, benyttes som procesvand.

Aluminium virker som hævemiddel: Hydrogengas danner små jævnt fordelte luftbobler i den porøse porebetonmasse, og giver den karakteristiske fine porestruktur. Efter tørring skæres de halvfaste blokke med et præcist snit ved brug af vanddamp ved 200°C. Når blokkene er tørret, findes der kun varmeisolerende luft i porerne.

ytong produktion porebeton

Under produktionen af porebeton frigives der ingen skadelige stoffer, hverken til luft, vand eller jord. Da hærdningen foregår med vanddamp, er der kun et sparsomt energiforbrug i produktionen. Opvarmning af dampkedler sker med jordvarme.

Sparsomt råstofforbrug

Råstofferne udvindes nænsomt og anvendes sparsomt. Råstofforbruget for en blok PP 2/0,4 er eksempelvis kun 400 kg/m³. Råstofbalancen for porebeton er gunstig - 1 m³ råstof bliver til mellem 5 m³ og 8 m³ porebeton.

Energibesparende fremstilling

Porebeton fremstilles i et lukket kredsløb, der benytter mindre energi end ved sammenlignelige byggematerialer. Således bliver eksempelvis 85% af den vanddamp, der benyttes til hærdning genbrugt. Den del, der ikke kan anvendes i denne proces, genopvarmes og indgår igen i produktionskredsløbet.