Ytong Porebeton

Baustoff Ytong

Naturens råstoffer
De vigtigste råstoffer til fremstilling af porebeton er kalk, sand og vand - alle naturligt forekommende råstoffer. De findes på størstedelen af jordoverfladen og er stort set uudtømmelige. Nedbrydningen foregår skånsomt, således at naturens balance ikke påvirkes.

Energieffektiv produktionsproces
Ytong porebeton produceres i et lukket system og bruger mindre energi end produktionen af lignende byggematerialer. Eksempelvis genbruges 85% af den vanddamp, der opstår i produktionen. Den del, der ikke kan genanvendes i processen, genopvarmes og indgår på ny i produktionen sammen med overskudsmateriale fra tidligere produktion. Der udledes ingen skadelige stoffer til jorden, vandet eller luften.

Sparsomt råstofforbrug
De råstoffer, der anvendes til produktion af porebeton, er næsten uudtømmelige og forbruget sker skånsomt. Råstofforbruget i en blok  PP 2/0,4 er eksempelvis kun 400 kg/m³. Af Ytongs råstofbalance kan man se, at der af 1 m³ råstof fremstilles mellem 5 m³ - 8 m³ porebeton.

Behageligt indeklima
Med Ytong porebeton er du sikret et behageligt indeklima. Ytong porebeton er som det eneste porebetonprodukt indeklimamærket. Indeklimamærket er en dansk, frivillig miljømærkeordning til byggevarer og produkter til byggeriet. Indeklimamærket stiller krav til produktet i brugsfasen - herunder påvirkningen af luftkvaliteten i indeklimaet. Ytong porebeton indeholder ingen skadelige stoffer, ingen flygtige organiske forbindelser og afgiver ingen partikler.